iStopMotion och Reverser

Vi på Ringblomman jobbade i går med animerad film med Anki.Två av våra yngre barn gjorde en film om en katt som var på promenad. Dom uppfattade fort hur man skulle flytta fram katten och ta kort. Mycket focus låg på hur katten skulle gå och rita vägen.Vi la in filmen i iMovie och la till ljudeffekter till barnens förtjusning.

Tre äldre barn i fem års åldern gjorde en film om tre snabba bilar. Dom uppfattade väldigt snabbt tekniken. Dom arbetade fort och metodiskt med första filmen. Med andra filmen lekte dom med tekniken och med olika tillvägagångssätt. Skrattade och struntade i om en hand eller arm kom med i filmen.

Vi gjorde även en film hur vi skalade en mandarin baklänges med appen Reverser. Den filmen lockade många skratt.

Ur läroplan:

” utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,tankar och erfarenheter i många uttrycksformer…”

” utvecklar sin förmåga att bygga, skapa… med olika tekniker…”

Annonser

Avslutande reflektioner

Blogginlägg

I vårt uppdrag som pedagogistor är det centralt att arbeta för en miljö och ett lärande som sker genom olika uttryckssätt. De digitala verktygen finns som ett av flera uttryckssätt på de flesta avdelningar där vi verkar, men i olika omfattning och mer eller mindre med en didaktisk medvetenhet. Kuberna med projicering är vanligt förekommande, samt att använda sig av iPad för att dokumentera, se på filmklipp, fotografera, söka fakta etc. Vi pedagogistor vill förbinda analoga och digitala verktyg för att berika lärande och estetiska och sinnliga upplevelser. Det är en utmaning att koppla suget efter nya ”heta” tekniker och att hitta meningsfulla och utvecklande sammanhang. Så att vi inte nöjer oss med att barnen lärt sig tekniken, utan lär sig tekniker som ett verktyg i sitt utforskande av olika målområden. Ingenting utan ett innehåll.

Olika ämnesområden ska sammanbindas med varandra, där det digitala ibland vara en länk mellan en estetisk upplevelse, lek och studier av exempelvis en trädrot. Vi tänker att IKT är ett verktyg för att det lägger till en annan dimension, förstoringar, se miljöer som vi kan besöka, ljud, ljus. Som reflektionsverktyg är det helt omöjligt att tänka bort IKT, vi filmar, reflekterar ihop med barnen, visar föräldrar etc.

Ipad har förenklat dokumentationsarbetet, keynote är enkelt och användarvänligt. Sedan har vi börjat använda iStopmotion, till exempel när barn arbetar med lera så blir deras arbete en rörlig film. iPad har blivit ett redskap för barnen, de blir mer och mer involverade som dokumentatörer och skapare i film, foton etc.

Barnen interagerar genom att se på sig själv på film och responderar på det med glädje, rörelser och verbalt och icke verbal kommunikation. De uppmärksammar varandra i efterhand, de kanske har varit fullt upptagna av sitt eget arbete för att upptäcka hur de andra barnen gör, men via film så får de uppslag och idéer av varandra. Barnen har också arbetat med ”fri fotografering”, det har blivit mycket interaktioner mellan barnen men också mellan barn-materialet.

Vi tror att lekmit främst har varit ett lärande för pedagogerna men som säkert kommer innebära att barnen på sikt kommer att få tillgång till Ikt. som ett till val av material som de kan få vara kreativa och uppfinna inom (analogt-digitalt).

Vad det gäller lärandeprocesser kan vi se att barnen bekantat sig med en del appar och att de utvecklat sin kompetens i hanterandet av Ipads , men på sikt hoppas vi att verktygen än mer blir integrerade i vidare/djupare läroprocesser för barn och pedagoger.

Vi som pedagogistor har inte deltagit i första kursuppgiften då vi fungerat som handledare ihop med media pedagoger, men vi ser kopplingar till läroplanen i en mängd olika målområden. Men dessa kan lätt bli ytligt reflekterade och vi måste bli bättre på att problematisera och reflektera djupare på hur vi arbetar mot målen och vilken skillnad våra insatser blivit för barnens lärande.

Lena och Ingela

Video cam

Jag och Jennie försöker suga åt oss av så mycket teknik som möjligt, nu när vi har expert hjälp.

Vi skulle egentligen jobba denna vecka (47) med green screen men det blev lite strul med tygerna, så då fick vi jobba med VIDEO CAM.

Vi hade inte så bra lådor eller annat som barnen kunde krypa ner i på förskolan eftersom det blev så abrupt ändring av inriktning. Vi behövde en låda som var så stor så det rymdes ett barn men inte två! vi tillverkade en låda av ett bord som vi vände på och satte ett tyg runt.

Vi förklarade för barnen hur vi skulle göra.

Ett barn vinkade och kröp ner i lådan ( vi filmade) man gör ett filmklipp/ barn, jag tror vi fick ihop 5 barn.

vi samlade alla barn runt våran kanon och visade våran trickfilm, barnen gapade och funderade och ville se lådan, men hur gjorde ni var frågor som vi fick av barnen

Jul appar

I dag har vi arbetat med jul appar, bl.a FxGuru, ChristmasMe och XmasPiano. Vilket var mycket uppskattat av barnen. De tyckte det var roligt och se tomten som for över taket på Tallåsen, kraschade med släden utan för vår ytterdörr och se sig själva i en julgrans kula. Närmare jul planerar vi sända en liten julhälsning till föräldrarna som barnen gjort själva.

Hjalmars,

ui veckan har vi projicerat upp sång och dans mot vår kub

Förra veckan så fick barnen göra ett memory om känslor som vi sedan fotade

och barnen fick samla par i känslor, ställde även frågor om känslor .

Vi projicerade upp på stor skärm så barnen fick hjälpas åt och hitta paren .

Green Screen

Vi har dom två senaste två gångerna Anki varit här arbetat med Green Screen. Vi filmade och redigerade på fm och barnen fick se färdiga filmer på samlingen innan lunch.

På vårat paltkalas med barn och föräldrar förra veckan visade vi upp filmer när barnen var ute och ”flög”,vilket var mycket uppskattat. Vi visade också filmer vi gjort när vi har använt apparna VideoStar och VideoCam.l

Hjalmars

Vi har jobbat vidare med tema vänner tillsammans med snick och snack. Vi jobbar i i små grupper och bl.a. gjort en känslovägg där barnen visar olika känslouttryck och fotat varandra.

Vi pratar om hur man kan känna sig om man lyssnar till glad arg eller ledsen musik och låtit barnen måla en känsla utifrån musiken och dansat en KÄNSLODANS.

`”Vi fortsätter med att besöka vår skog där får vi olika Qrkoder eller brev med olika uppdrag kopplat till vårt tema. Tex bygga en koja tillsammans.

De äldsta barnen har gjort en saga i book creator som vi just nu dramatiserar och som senare ska bli en film producerad och dramatiserad av barnen.

Hultan – sagor på olika sätt med IKT

Utifrån skola för hållbar utveckling och vårt mål ”att ta väl hand om varandra och vår miljö” så har barnen fått pröva på hur det känns att vara glad och ledsen. Barnen fick först prata och sedan fota varandra hur man ser ut i ansiktet när man känner sig glad resp ledsen och rita i BookCreator hur det kan se ut. Målet är att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.


Hur kan man berätta en saga? Vi frågade barnen och fick veta att sagor berättas främst genom böcker men att man även kan berätta utan bok genom att prata med munnen eller med händerna. När vi frågade om man kan berätta en saga på andra/olika sätt svarade många barn nej eller att de inte visste. Någon enstaka visste att man kan höra en saga på en IPad om man först har ”filmat med Ipaden på TV:n när TV:n är på”

Vi ville att barnen via Lärplattan skulle få erfara några olika sätt att göra sagor på. Att barnen själva får vara skapare, producent av en saga och sedan visa sina sagor på storbildsskärmen för de andra barnen. Eftersom barnen är intresserade av Pippi och har en kontakt med henne sedan tidigare använde vi Pippi som igångsättare till detta projekt. Pippi skickade en QR-kod till vår koja i  Pippiskogen med ett uppdrag att göra sagor till henne. Pippi var ledsen och ville ha korta, spännande och roliga sagor för att bli glad igen.


         
Barnen fick i mindre grupper prova på att göra sagor i BookCreator, PuppetPals och iStopMotion.

PuppetPals

Vi har gjort filmer i puppetpals i vårat naturtema. Vi har gjort en film om vattnets kretslopp, vinbärsbuskar och regnkläder. Vi har haft de äldsta barnen som har fått arbeta med detta i olika par som vi har bestämt. De flesta barnen tyckte att det var roligt att förstora och förminska sig själva på skärmen. Något barn har varit väldigt blygt och inte vågat säga något, så då har fröken fått vara den rösten istället. Vi har tittat på filmerna också och barnen tycker det är roligast att visa upp och titta på filmerna. Medan vi pedagoger ser störst vinning i det pedagogiska arbetet av filmen och den fördjupande kunskapen som sker på ett lustfyllt sätt vid skapandet. 


Nu under hösten har vi haft många utspridda inskolningar samt fått många yngre barn. Detta har gjort att vi har arbetat mycket och längre tid med rutinsituationer. Vi har lagt stor vikt vid att varje barn blir självständig i sin på och avklädning. Vi har pratat mycket om vad man behöver för kläder i olika väder. Vi har gjort bilder och filmer för att förtydliga för alla barn med främst för barn i behov av särskilt stöd. Mari som kan tecken har gjort en bok med hjälp av book creator för att spela in boken Nallen med tecken som stöd till den upplästa texten. 

Hultan – Hösten 2017

Under detta läsår kommer Hultan att satsa på språk-kommunikation. I detta arbete har vi börjat med att varje barn får välja en QR-kod saga vid läsvilan. Sagorna visas på storbildsskärmen. 

Barnen har valt sina samlingsprickar, i år är dessa i olika former. Detta har gjort att barnen fått ett stort intresse av det och hittat former i sin vardag, i matsalen och på andra ställen. Barnen fick i uppdrag att hitta former i skogen. De berättat om både vanliga former och namngett egna former. Reflektionen med barnen gjordes samma dag via storbildsskärmen. 


Barnen och vi har prövat på att projicera bilder och filmer på vår kub. 


Nu undersöker vi vilka erfarenheter barnen har av sagor och hur de tror att man kan berätta en saga.