Första uppgiften Roknäs förskola- Nisse

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse och att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet? 

Barnen har visat att de tycker om sagor i bokform och när vi projicerar en saga på väggen.
Vi har valt att jobba med ”sagan om den lilla, lilla gumman”. Vi har sett ett stort intresse hos barnen när vi har läst den sagan.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin kommunikationsförmåga att lyssna och göra sig hörd.
Att förstå begrepp, se samband och upptäcka sin omvärld.
Att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd – med kropp, sinnen, känslor, talspråk, bild & form, lek, sång, musik, dans & drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Stimulera barnens samspel och kommunikation.
Respektera och lyssna på varandra.
Prova på olika uttrycksätt som tex dans, drama, skapande, filmer och appar.
Utveckla tilltro till sin egen förmåga och möjlighet att samarbeta.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
I arbetet med sagan får barnen träna språk och kommunikation, matematiska begrepp.
Vi kan prata om känslor, respektera och lyssna på varandra.
Leka och dramatisera sagan, skapa med hjälp av bild och form och med hjälp av Ipaden.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta i grupp och enskilt.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur? 
Med hjälp av Face Time samarbeta med en annan avdelning som också är med i projektet.
När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra barnen på avdelningen och övriga avdelningar på vår förskola.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Informera föräldrarna att vi finns på lekmitbloggen där kan de följa vårt arbete.
I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
På föräldramötet och utvecklingssamtalen berätta vi hur vi arbetar.
Eventuellt provar vi att sätta upp QR-koder som föräldrarna kan titta på.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Under arbetets gång fotar och filmar pedagogerna och barnen.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Vi stämmer av mot läroplanen under temats gång.
Vi synliggör vårt och barnens lärande genom våra dokumentationer.

 

 

 

Annonser

En reaktion på ”Första uppgiften Roknäs förskola- Nisse

  1. Den här första uppgiften finns det anledning att komma tillbaka till under projektets gång, för att stämma av mot de strävansmål ni valt ut att utgå i från. Blir spännande att följa ert arbete! Jag tycker definitivt att vi ska prova FaceTime med Rönnens fsk.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s