Information och kommunikation med vårdnadshavare – digitalt eller in real life…

Som en fortsättning på spännande och givande tankeutbyte under vårt senaste kollegiesamtal vill jag gärna lägga ut en (eller flera) frågor här.

Den digitala tekniken är en fantastisk möjlighet för oss att delge vårdnadshavare information och inblick i vår verksamhet. Om vi med hjälp av tekniken kan göra vår verksamhet så transparent som möjligt tror jag det också kan öka familjers möjlighet till delaktighet och förhoppningsvis inflytande över sitt barns förskolevistelse.

Men jag tror också att denna utveckling av teknikens möjligheter till kommunikation mellan hem och förskola ”tvingar” oss till att fundera över föräldramötet upplägg och syfte. Om mycket av den information, som tidigare var en stor del av vårt f- möte, nu kan förmedlas digitalt – vad ska vi då fokusera föräldramötet på?

Om vi vill att vårdnadshavarna ska vara aktiva deltagare i föräldramötet  – hur bjuder vi in till detta? Hur möjliggör vi detta med ett innehåll som engagerar dem?

I läroplanen står det:

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och utöva inflytande över hur mål konkretiseras i den pedagogiska planeringen”  (lpfö 98/16, s. 13)

Diskuterar vi i arbetslagen vad detta kan innebära för oss? Tar vi reda på vad föräldrarna lägger i orden delaktighet och inflytande… Tänker, nu när jag skriver, att det skulle vara intressant att fråga föräldragruppen, kanske i diskussionsgrupper under ett f-möte, om deras tankar kring detta. Tänker att det också skulle hjälpa oss att få fatt i vilka förväntningar vårdnadshavarna har på oss pedagoger och på förskolan.

Vad tänker du när du läser detta? Hur kan vi utveckla våra ”fysiska mötesforum” så att vi kan hitta en utvecklande och hållbar balans mellan digitala och ”analoga” 😄 möten?

Ser fram emot att ta del av dina tankar!

Ingela H

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s