Om LekMiT

LekMiT är initierat av CMiT och det är ett auktoriserat projekt godkänt av ledningsgruppen (inom barn & utbildning i Piteå kommun) som under pilotåret 2012 var riktat mot förskolan, sedan 2013 omfattas även förskoleklassernas pedagoger; ett projekt där pedagoger med utvecklingsuppdrag, t ex pedagogistor och mediepedagoger kan samverka i ett projekt med processinriktad långsiktighet. Ett projekt där hela arbetslag kan ansöka om att vara med, för att stärka arbetslagstanken och det gemensamma lärandet. På CMiT finns särskild kompetens riktad mot förskolan och två av ordinarie IT/mediepedagoger har förskollärarutbildning, samt att vikarierande IT/mediepedagog har förskoleutbildning.

I LekMiT vill vi utveckla lärmiljön i förskolan och förskoleklassen genom att:

  • se vilka möjligheter som ges för att ytterligare öka barnens lust till nyfikenhet och kreativ utforskande med media och IKT som verktyg,
  • inspirera barn och pedagoger att upptäcka möjligheterna med IKT och media för att främja ämnesöverskridande arbete och ge ytterligare språk för utveckling samt fler sätt att uttrycka sig på
  • främja arbetslagets gemensamma lärande,
  • uppmuntra anskaffandet och användningen av modern teknik i det egna arbetet såväl som i verksamheten tillsammans med barnen,
  • med processinriktad långsiktighet öka möjligheten att nå bred måluppfyllelse gentemot förskolans och grundskolans läroplan.

Deltagande förskoleavdelningar kommer att få kompetensutbildning på CMiT – totalt 4 dagar, handledning i sin verksamhet ett tillfälle per vecka av CMiT’s IT/mediepedagoger, jobba med skarpa projekt i sin barngrupp som avslutas med en utåtriktad aktivitet, samt delta i kollegiesamtal en gång per månad.

Ansvarig projektledare för LekMiT är Ulla-Karin Lundgren Öhman.

Annonser