Green Screen

Vi har dom två senaste två gångerna Anki varit här arbetat med Green Screen. Vi filmade och redigerade på fm och barnen fick se färdiga filmer på samlingen innan lunch.

På vårat paltkalas med barn och föräldrar förra veckan visade vi upp filmer när barnen var ute och ”flög”,vilket var mycket uppskattat. Vi visade också filmer vi gjort när vi har använt apparna VideoStar och VideoCam.l

Annonser

Hjalmars

Vi har jobbat vidare med tema vänner tillsammans med snick och snack. Vi jobbar i i små grupper och bl.a. gjort en känslovägg där barnen visar olika känslouttryck och fotat varandra.

Vi pratar om hur man kan känna sig om man lyssnar till glad arg eller ledsen musik och låtit barnen måla en känsla utifrån musiken och dansat en KÄNSLODANS.

`”Vi fortsätter med att besöka vår skog där får vi olika Qrkoder eller brev med olika uppdrag kopplat till vårt tema. Tex bygga en koja tillsammans.

De äldsta barnen har gjort en saga i book creator som vi just nu dramatiserar och som senare ska bli en film producerad och dramatiserad av barnen.

Hultan – sagor på olika sätt med IKT

Utifrån skola för hållbar utveckling och vårt mål ”att ta väl hand om varandra och vår miljö” så har barnen fått pröva på hur det känns att vara glad och ledsen. Barnen fick först prata och sedan fota varandra hur man ser ut i ansiktet när man känner sig glad resp ledsen och rita i BookCreator hur det kan se ut. Målet är att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.


Hur kan man berätta en saga? Vi frågade barnen och fick veta att sagor berättas främst genom böcker men att man även kan berätta utan bok genom att prata med munnen eller med händerna. När vi frågade om man kan berätta en saga på andra/olika sätt svarade många barn nej eller att de inte visste. Någon enstaka visste att man kan höra en saga på en IPad om man först har ”filmat med Ipaden på TV:n när TV:n är på”

Vi ville att barnen via Lärplattan skulle få erfara några olika sätt att göra sagor på. Att barnen själva får vara skapare, producent av en saga och sedan visa sina sagor på storbildsskärmen för de andra barnen. Eftersom barnen är intresserade av Pippi och har en kontakt med henne sedan tidigare använde vi Pippi som igångsättare till detta projekt. Pippi skickade en QR-kod till vår koja i  Pippiskogen med ett uppdrag att göra sagor till henne. Pippi var ledsen och ville ha korta, spännande och roliga sagor för att bli glad igen.


         
Barnen fick i mindre grupper prova på att göra sagor i BookCreator, PuppetPals och iStopMotion.

PuppetPals

Vi har gjort filmer i puppetpals i vårat naturtema. Vi har gjort en film om vattnets kretslopp, vinbärsbuskar och regnkläder. Vi har haft de äldsta barnen som har fått arbeta med detta i olika par som vi har bestämt. De flesta barnen tyckte att det var roligt att förstora och förminska sig själva på skärmen. Något barn har varit väldigt blygt och inte vågat säga något, så då har fröken fått vara den rösten istället. Vi har tittat på filmerna också och barnen tycker det är roligast att visa upp och titta på filmerna. Medan vi pedagoger ser störst vinning i det pedagogiska arbetet av filmen och den fördjupande kunskapen som sker på ett lustfyllt sätt vid skapandet. 


Nu under hösten har vi haft många utspridda inskolningar samt fått många yngre barn. Detta har gjort att vi har arbetat mycket och längre tid med rutinsituationer. Vi har lagt stor vikt vid att varje barn blir självständig i sin på och avklädning. Vi har pratat mycket om vad man behöver för kläder i olika väder. Vi har gjort bilder och filmer för att förtydliga för alla barn med främst för barn i behov av särskilt stöd. Mari som kan tecken har gjort en bok med hjälp av book creator för att spela in boken Nallen med tecken som stöd till den upplästa texten. 

Hultan – Hösten 2017

Under detta läsår kommer Hultan att satsa på språk-kommunikation. I detta arbete har vi börjat med att varje barn får välja en QR-kod saga vid läsvilan. Sagorna visas på storbildsskärmen. 

Barnen har valt sina samlingsprickar, i år är dessa i olika former. Detta har gjort att barnen fått ett stort intresse av det och hittat former i sin vardag, i matsalen och på andra ställen. Barnen fick i uppdrag att hitta former i skogen. De berättat om både vanliga former och namngett egna former. Reflektionen med barnen gjordes samma dag via storbildsskärmen. 


Barnen och vi har prövat på att projicera bilder och filmer på vår kub. 


Nu undersöker vi vilka erfarenheter barnen har av sagor och hur de tror att man kan berätta en saga. 

Hjalmars september

Så har ett nytt läsår börjat och vi är mitt uppe i vårt kompistema,som vi fokuserar extra mycket på under hösten.Vi kommer att använda oss av ett material som heter snick och snack i kungaskogen som handlar om en grupp djur av olika art som bor tillsammans i Kungaskogen och som handlar om normer och värden

Vi fortsätter använda oss av qr-koder, arbeta i bookcreator,barnen fotar själva och vi pedagoger börjar känna oss lite tryggare med ”paddan”

Vi har börjat med att göra en gemensam målning där varje barn har gjort sitt handavtryck och sedan pratat om hur man ska vara en bra kompis.

  •  

Lekmit ht 2017 Avd Nisse

Nu kör vi igång igen med en andra termin i Lekmit 2.  Under den här terminen ska vi fortsätta att jobba med språk och kommunikation. Vi har observerat barnen under en tid och sett att de visat ett stort intresse för olika djur, både i leken och i valet av böcker. De bläddrar gärna i faktaböcker med bilder på djur både tama och vilda.  Vi har varit på biblioteket där det finns ett stort utbud av böcker där huvudfiguren är ett djur som vi lånat och läser i våra läshörnor.  Det är också mycket lek med bondgårdsdjur, skogsdjur och djungeldjur i våra lekhörnor där vi projicerat och byggt upp olika djurvärldar för att inspirera i leken. 

Naturkunskap

Vårat gemensamma tema inom området är denna termin naturkunskap. Därför har vi gjort utflyker till skogen tillsammans med barnen för att se vad de är intresserade av i temat. Vi har sett att barnen har visat intresse för träd därför valde vi att spinna vidare på olika trädsorter och hur olika träd är uppbyggda. Barnen har upptäckt att löven på träden ändrar färg och har olika form. Barnen har fått äga sina egna dokumentationer då vi har haft med lärplattan så att barnen fått turas om att ta egna bilder på olika träd, löv, bark med mera. Detta har barnen tyckt varit spännande och roligt. Läroplanen för förskolan lyfter fram att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen (Lpfö,98). Sedan när vi kommit tillbaka till förskolan har vi tillsammans reflekterat över det vi upplevt i skogen och de olika bilderna via projicering på väggen. På så sätt har vi kunnat se vart barnen befinner sig i sin kunskapsnivån och intresse och lättare veta hur vi ska gå vidare.

Nuläge och framtidsplaner

Vårt fokusområde detta läsår är Naturvetenskap och vi på Elden har valt att arbeta med temat Luft. Våra mål med arbetet är följande: 

  • att barnen ska få utforska och uppleva fenomenet luft på olika sätt 
  • att genom användning av både digitala verktyg och andra uttrycksformer göra barnens lärande mångsidigt och sammanhängande
  • att göra barnen uppmärksamma på luftens effekter 
  • att ge barnen möjlighet att lära sig nya begrepp
  • att barnens egna intressen, tankar och hypoteser ska leda oss vidare i arbetet

Till en början kommer lärplattorna användas mest till dokumentation. Bilder och videor kommer vi samtala om tillsammans med barnen för att återkoppla det vi gjort och prata om hur vi ska gå vidare. Vi kommer även använda tekniken till att lyssna på ljudklipp som har med temat att göra och även fortsätta göra QR-koder då vi märkt att barnen verkligen är intresserade av detta.  Förhoppningsvis kommer vi hitta lite olika appar som kan kopplas till vårt tema och naturvetenskap.

Vi har haft lite svårt att få lärplattorna som en ”naturlig” del av verksamheten, men vår förhoppning är att lyckas bättre med det den här terminen. Barnen kommer få fota och filma själva och deras tankar och intressen får vara inspiration till hur vi går vidare i arbetet. 

Här har barnen fotograferat Luft. 

Vart är vi nu

Nu i höst när vi började om har vårt förskoleområde ett nytt fokusområde och ett gammalt, naturvetenskap och hållbar utveckling. I naturvetenskapen har vi valt att arbeta med vattnets kretslopp. Vi har sett barnens intresse och det är vad som har styrt oss i vår inriktning inom naturvetenskap. Vi har till stor del en ny barngrupp där vi har fler 3 åringar än vad vi hade ifjol. 

Vi har hunnit lite smått starta vårt arbete kring vattnets kretslopp och dess egenskaper. Vi har hunnit bland annat att använda oss av digitalt verktyg genom, film visning av vattendroppar, fotografering och dokumentering. Vi har tänkt använda oss utav puppet pals nu framöver då Anki ska lära oss detta. 

Lpfö 98 rev 16

” utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier…”

” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp… ”

” utvecklar din förståelse för naturvetenskap och samband i naturen… ”

Här kommer lite bilder på vad vi hunnit göra. 


Vi har gjort ett moln som hänger i våran hall. Här tillverkas vattendroppar som ska illustrera regn.

Vi ser en film om vattnets kretslopp om hur vattnet färdas.

Vi har pratat om vart buskar får vatten ifrån och att våra vinbärsbuskar på förskolan får vatten från jorden. Barnen plockar vinbär sedan. 

Vi gör ett experiment för att illustrera vattendroppar som faller från ett moln.