Vårt tema arbete vattenliv

Vi har under januari och februari jobbat med utforskande av olika appar tex. Puppet Pals, Sock puppets, skolstil, hav, tripp trapp träd, ABC raketen. Barnen har själva fått ta kort/ filma  för att bli förtrogna med verktyget. Vi har jobbat en hel del med skapande,utforskande, experiment och fakta kring tema vattenliv.

Uppgift 2

De mål vi valt ut är:

– Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och sin kommunikation i relation till andra.

– Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och multimedia.

De två appar vi valt ut är: Se bokstavsljuden och kids canvas. Den första valde vi för att vi jobbar Montessori inspirerat och i  Montessori pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan bokstavens ljud och då hjälper denna app till med det. Barnen får möjlighet att lyssna efter vad första ljudet är i ordet och dra rätt ljud till rutan. Den andra appen valde vi för att barnen själva är jätte intresserade av pärlplattebyggen. Vi tycker att barnens inflytande är viktigt och att deras intressen ska styra lite av vår verksamhet.

Video nr.1 

Vad gör barnen?/ Hur gör barnen? – Barnen turas om, barnen trycker på ipaden, barnen tittar tyst på när kompisen arbetar. 

Vad säger barnen? – Ingen kommunikation mellan barnen i ord, den ena flickor ljudar första bokstaven både när det är hennes tur och när det är kompisens tur. 

Utvärdering utifrån våra mål: – Barnen lär sig individuellt om appens funktioner och tillvägagångssätt, de lär sig också bokstavsljuden. Men barnen samspelar inte med varandra och tilltalar inte varandra och därför utvecklar de inte sin kommunikation sins emellan. 

Video nr.2 

Vad gör barnen? / Hur gör barnen? – Barnen turas om, barnen förhandlar mellan varandra, ger idéer,  barnen pratar med varandra under hela arbetes gång, ifrågasätter och funderar, kommer med nya förslag. 

Vad säger barnen? – Jag vet, vi kan ha röd som väggar, jaa och svart som tak. Jag kan göra väggarna , jag kan göra taket. Ska det vara sådär? Måste dra till så att det blir lika långt. Ja det var perfekt. Osv. 

Utvärdering utifrån våra mål: – Barnen har under denna inspelning lärt sig att samspela med varandra, godta att andra inte tänker som en själv och godkänna föränderligheter som kan uppstå. Det är kommunikation på hög nivå när de förhandlar med varandra att få sin vilja, samt att någonstans godkänna en annan människas tankar. I denna app skapas det och de kommuniceras i samband med lärandet i och kring ipaden och appen kids canvas. 

Utvärdering kring uppgift 2: – Vi har vid ett flertal tillfällen filmat användandet av båda apparna. Men med olika barn varje gång, men vid alla de första filmtillfällena blev barnen väldigt stela framför kameran. Vi märker tydligt att de inte beter sig som vanligt med samtidigt har vi förståelse för det då vi förstår det speciella med situationen. För det första så var det svårt att få ett samspel mellan två individer. Vi tror att det har med att göra att vi tror att barnen hemmavid sitter mycket ensamma och inte behöver dela på ipaden just i den stund de använder den. Sedan är barnen ovana att en pedagog går åt sidan och är med bara de två, oftast gör vi saker i samma rum som någonting annat sker, men det går inte då vi filmat och velat höra hur de pratar sins emellan. Och för det tredje så är barnen fruktansvärt ovana med hela situationen som helhet och blir stela och agerar inte som förväntat. Så totalt är det många faktorer som påverkar vad som visas och syns på en film. Allt från dagsformen på barnen till allt runt omkring kan påverka resultatet på en sådan uppgift. 

Språk och kommunikation

Nu går även denna vecka mot sitt slut. Veckorna rullar på och i veckan har vi fokuserat på att göra färdigt vår inlämningsuppgift till vårt språk och kommunikations projekt. I vanliga fall brukar vi lämna in på ett analogt sätt och denna gång ska vi utmana oss själva och lämna in vår del på ett digitalt sätt. I LekMit projektet handlar det inte bara om att vi ska lära, läras och utmana barnen i arbetet med iPads, utan vi själva måste lära och utmana oss själva. Camilla håller på att lära sig att redigera filmer i iMovie. Filmerna ska sedan in i Book Creator där vi skapar en bok för att sedan sparas i iBooks. Så vår utmaning denna vecka har varit att lära oss att använda dessa tre appar i kombination med varandra.

Barnen fotograferar

Idag har vi låtit några barn prova fotografera med lärplattan. Barnen hade koll på vart man trycker för att ta ett foto och det var också just tryckandet som var mest intressant i början. Vi uppmuntrade barnen att gå runt i rummet och allt eftersom började de också förstå att man kan röra lärplattan upp och ner och åt sidan för att ta kort på andra saker än golvet. Ett barn ville även ta kort på sig själv och använde därför ”selfiekameran”. Det var dock lite svårt då fingrarna lätt hamnade i vägen. 

Redigera

Det var lite svårt att använda ”selfiekameran”..

Hjalmars/Lillpite arbetar med qr-koder

Vi har under hösten arbetat med träd som tema. Vi har använt oss av ”pinnfolket” Mark och Skog som har gett oss olika uppdrag i skogen och på förskolan.

Vi har valt att använda qrkoder i arbetet med barnen.Vi frågade barnen om de visste vad det kunde vara och många gissade på labyrint, ett barn visste vad det var så hon kunde berätta för de andra om QR-kod. Vi provade att skanna olika QR-koder.  Vi ville ta reda på hur man gör en qr-kod och barnens förslag var att rita.

När barnen hade ritat sin QR-kod ville de skanna av den. De gjorde då upptäckten att koden inte gick att skanna. Hur kunde det komma sig? Ett av barnen sa: Det finns ju som något bakom en QR-kod. Vi måste kanske rita ngt på baksidan av våra QR-koder för att det ska funka! Sagt och gjort, den ritade koden fick en baksida. Dags att skanna koden igen! Men nej, den funkar inte nu heller…. Vi skannar en QR-kod som är gjord i en iPad och den funkar! Båda är ju QR-koder, men bara en funkar. Ett barn springer och hämtar en vitt papper och lägger på sin ritade kod och provar skanna igen, men nej inte den här gången heller funkar det. Vi lägger på pappret på QR-koden som är gjord på iPaden. Den funkar inte heller! Barnen drar slutsatsen att man inte kan tänka över QR-koder. Mysteriet kvarstår dock fortfarande – varför kan barnen inte skanna sina ritade QR-koder?

Barnen har visat stort intresse för ”kulkoderna” och vi hittar qr-koder överallt och barnen har tagit med sig hemifrån och velat öppna ledtråden.

Uppgift 1 Munkberga förskola

 

Munkbergas uppstart av projektet!

Vi kommer att fortsätta att arbeta med vårat tema  ” VATTENLIV”  under vårterminen. Vi kommer att väva samman läsplattan och temat  på ett naturligt sätt.

Vi vill ge barnen och oss pedagoger ett nytt uttryckssätt genom att lära oss om IKT och media, på ett lustfyllt sätt. För att få nya erfarenheter och färdigheter.

Vilka delar ur läroplanens först del: Inom normer och värden är vårt mål för verksamheten Kommunikation och samarbete som vi inriktar oss på detta läsår. Utveckling och lärande   här är vårat mål: Att barnen får utveckla sin skapande förmåga och förmedla upplevelser, tankar i många uttrycksformer lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper: Vi har frågat barnen vad de gör på sina plattor hemma, En tanke karta där barnen får berätta vad de vill utforska på plattan kanske kan vara till hjälp. Vi måste se till att introducera en mängd appar som vi ped. Både ser och är av deras intresse och våra mål för verksamheten. Vi ser att de som har storasyskon hemma har lite mer avancerade appar som tex mindcraft.

Vilka av målen/ riktlinjerna  är aktuella/ Vilket innehåll: Kommunikation och samarbete är något vi jobbar mycket med ,  där tänkte vi att genom olika appar ska kunna ge barnen fler uttrycksätt i tex. Green screen, puppet pals, face time m.m fast vi pedagoger har lite kunskap så vi vet inte riktigt vad det finns för utbud. Läslyftet är ju väldigt aktuellt också och här kan vi kanske också få lite hjälp . Enkel programering  och andra matematiska appar  som kan vara behjälplig.  Vi skulle vilja att ipaden blir ett naturligt inslag i verksamheten så att barnen får möjlighet att påverka sin situation på förskolan genom sina tankar och åsikter.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i de aktuella arbetsområdenGenom att barnen själva får experimentera och dokumentera det vi gör i vårt tema så synliggör vi arbetsområdet ( temat) samtidigt som vi gör det konkret för barnen, ”barnen äger sin egen dokumentation” .

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”mål och riktlinjer” kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Genom att  använda  läsplattan och göra tex film och bilder, göra dokumentation tillsammans med barnen så använder  vi ”mål och riktlinjer” – kommunikation och samarbete på ett naturligt sätt.

Samverkan: Man kanske kan face time med någon fsk. I närområdet och avsluta med att träffas personligen

Info. Till föräldrar: Viktigt att föräldrarna vet vad vi gör. Genom  instagram, mail, dokumentationsväggar på avd. kanske en vernisage där barnen vid terminens slut får visa upp vad de gjort.               

Dokumentera så alla barn uppmärksammas: Vi jobbar i mindre grupper där halva gruppen är inne/ ute och vise versa på eftermiddagen. Då har vi och barnen lättare för att komma till tals och synas. Här planerar pedagogerna vilken sammansättning av barn det blir under dagen och eftersom att vi skriver ett sorts schema varje vecka så ser vi att alla barnen är representerade. Dokumentations väggarna på fsk. Andväns flitigt. Vi hoppas barnen ska vara intresserad av att göra egna sagor i både Puppet Pals,  Imovie och Green screen.

Dokumentationen / reflektera:  Vi hoppas att i och med att vi alla börjar använda oss av plattan mer blir det barnen och vi som reflekterar tillsammans på ett helt annat sätt än idag och framförallt, att man som ped. kan lyssna när barnen tillsammans sitter och kollar igenom vad det gjort. Här kan det komma upp nya infallsvinklar för ped. att gå vidare med. Vi som pedagoger måste vara lite mer uppdaterade om vad vi kan erbjuda barnen för vidare utveckling.

Utvärdering : 1 gång varje vecka har vi ”morgon möte” om vad barnen har gjort, gillat och hur dom tycker att vi ska gå vidare. Verksamhetens utvärdering gör vi genom att skriva kontinuerligt i våran systematiska kvalitets arbete.

 

 

 

 

 

Fotografering

Idag under vår handledning med Anki hade vi planerat att lära totalt fyra barn att fotografera med ipaden. De fyra barnen hade vi planerat att dela in i två olika par, barnen skulle inte överskugga varandra utan komplettera varandra och vara lika i ålder för att vi skulle kunna jämnföra hur de olika paren samspelar och kommunicerade med varandra. Det slutade med att det inte blev dessa förutbestämda paren. Totalt blev det fem olika barn som fick prova sig fram och fick hjälp utefter vilka färdigheter det barnet kunde sedan tidigare. De fem barnen som fick fotografera är i olika ålder från tre till sex år. 

Här nedan kommer några smakbitar på vad barnen fotograferat, men av hänsyn till att vi inte får lägga ut bilder på barnen, så har vi valt ut bilder där inte ansikten förekommer. Men vi bör tillägga att de flesta bilder som barnen tog var på sina kompisar, fröknar och andra människor. Efter mycket fotograferande började intresset för att fotografera grejer eller ställen. De kommunicerade mest genom fnitter, skratt och med en gnutta flams! 😀