Att ”skapa mening”…

Språk och kommunikation

Vill gärna sprida det här (som jag tycker) ”klockrena exemplet” att skapa meningsfulla lärsituationer genom att lyfta följande citat ur Skolverkets ”Nya språket lyfter” sid 12.
”Med hjälp av sången om ”Imse Vimse spindel” som text ska här ges några enkla exempel på några sätt att skapa mening. Att återge något från sången kan vara att säga att Imse klättrade upp för tråden och sedan spolades bort. Att kommentera detta kan vara att säga att det nog gjorde ont eller han blev ledsen. Att sammanfatta är att finna de viktigaste delarna och återge dem som att det handlar om en spindel som klättrar upp för en tråd och ramlar ner när det regnar på honom, men när solen skiner kan han klättra upp igen. Sådana sammanfattningar kan många gånger vara till hjälp för att finna budskap av olika slag, som en liten pojke sa efter att ha sjungit denna sång: det handlar ju inte bara om att han klättrar upp, trillar ner och klättra upp igen, det handlar ju också om att inte ge upp.”

Man kan även fundera på hur solen kan torka bort regnet…
Avgörande att vi tar avstamp i barnens värld, utgår från berättelser/filmer/sånger som engagerar. Det är viktigt att vi pedagoger är medvetna, att vi på ett lekfullt sätt i gemensam dialog bygger upp barnens förståelse.
Skapar mening genom att gemensamt upptäcka samband mellan texten/filmen/sången och barnens egna erfarenheter.

Annonser