Vart är vi nu

Nu i höst när vi började om har vårt förskoleområde ett nytt fokusområde och ett gammalt, naturvetenskap och hållbar utveckling. I naturvetenskapen har vi valt att arbeta med vattnets kretslopp. Vi har sett barnens intresse och det är vad som har styrt oss i vår inriktning inom naturvetenskap. Vi har till stor del en ny barngrupp där vi har fler 3 åringar än vad vi hade ifjol. 

Vi har hunnit lite smått starta vårt arbete kring vattnets kretslopp och dess egenskaper. Vi har hunnit bland annat att använda oss av digitalt verktyg genom, film visning av vattendroppar, fotografering och dokumentering. Vi har tänkt använda oss utav puppet pals nu framöver då Anki ska lära oss detta. 

Lpfö 98 rev 16

” utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier…”

” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp… ”

” utvecklar din förståelse för naturvetenskap och samband i naturen… ”

Här kommer lite bilder på vad vi hunnit göra. 


Vi har gjort ett moln som hänger i våran hall. Här tillverkas vattendroppar som ska illustrera regn.

Vi ser en film om vattnets kretslopp om hur vattnet färdas.

Vi har pratat om vart buskar får vatten ifrån och att våra vinbärsbuskar på förskolan får vatten från jorden. Barnen plockar vinbär sedan. 

Vi gör ett experiment för att illustrera vattendroppar som faller från ett moln. 

Annonser

Sista ruschen inför sommaren!

Vi har sedan tidigare gjort färdigt vår instruktionsfilm. Det är synd att vi inte kan visa den här pga. den nya lagen som kommer. Vi blev väldigt nöjd med filmen. Just nu håller vi på med vårt skräpplockartema. Där vi arbetar tillsammans med barnen med hur vi påverkar miljön och vad vi kan göra för att hjälpa vår planet att må bra. Vi har bland annat plockat skräp i vår omgivning, vi har pantat flaskor och vi har arbetat med vårt sopsorteringsmaterial. Vi dokumenterar detta genom likväl film som fotografering inför skapandet av vår dokumentärfilm. 

Mål som vi strävar mot från lpfö 98 reviderad 16

– utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

” förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”


Nu när vi börjar närma oss sommaren märker vi att vi har många barn som blir sådär typiskt sexåriga och får spring i benen och myror i rumpan, i år är det tio barn som börjar skolan till hösten. Det kan vara svårt att fånga dessa barns intresse men någonting som alltid fångar dessa barn är monument valley. Det känns toppen att vi har någonting som fångar de ”svårfångade” barnen 😊 Nu har vi börjat vara mer ute och vi märker att både barn och personal längtar efter sommaren. 

Vi vill bara önska alla en trevlig sommar medans vi kommer ihåg! 

Vi gör filmer

Som vi tidigare skrivit har vi rådfrågat Anki om hjälp för att göra en reklamfilm för att kunna marknadsföra vår avdelning ringblomman. Vi har planerat att göra två till olika filmer, en dokumentärfilm kring vårt arbete om hållbar utveckling som vi alltid genomför på våren och en instruktionsfilm. Instruktionsfilmens innehåll är en sång med TAKK tecken.Inför vårfesten brukar barnen träna in några sånger för att uppträda för alla föräldrar och i år gör vi en uppföljning från ifjol och fortsätter uppträda med en sång med TAKK. För att barnen lättare ska kunna lära sig tecknen till sången så gör vi denna film som ska visa tecknen för barnen tillsammans med sången. Det som visas på filmen har barnen varit medverkande till och hjälp till att spela in. Reklamfilmen görs för att kunna visas upp och skapa ett intresse hos föräldrar till att vilja välja vår Montessori avdelning. Dokumentärfilmen ska innehålla hela vårt arbetssätt kring hållbar utveckling, allt från hur vi introducerar arbetsuppgifter till när barnen arbetar själva med det samt hur vi är i och behandlar vår natur. 

Mål ur Lpfö 98 reviderad 2016 som vi strävar mot i dessa tre olika teman är att barnen efter utfört arbete ska ha:

– utvecklat respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,

– tillägnat sig och nyanserat innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

– utvecklat nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

– utvecklat intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, naturoch samhälle påverkar varandra,

– utvecklat sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

– fått möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön,

– fått möjlighet till att lära känna sin närmiljö…

Påskpyssel och InstaFrameplus på Ringblomman

Idag påskpysslar vi och är utklädda till påskkärringar/ gubbar. När Anki kommer till oss tar hon ett gruppkort på oss och lär oss appen InstaFrameplus. Vi gör ett snyggt påskkort med bilden på barngruppen med appen, skriver ut den och hänger upp den på ytterdörren med Glad påsk hälsning till alla föräldrar. Vi rådfrågar också Anki hur man gör en reklamfilm. Hur den kan vara uppbyggd, innehåll och lämplig längd. Vi får goda råd både om dramaturgi och hur man bäst använder iMove.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

”Känner delaktighet i sin egen kultur….”

”Utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig,tolka och samtala om dessa.”

”Utvecklar sin skapande förmåga…”

FaceTime på Ringblomman

Idag har vi lekt kurragömma med hjälp av FaceTime. Vi noterar att de äldre barnen kan förstå det abstrakta. De tittar på IPaden och lägger ihop ledtrådarna dom får se och hittar sina kompisar. De yngre barnen tittar snabbt på IPaden pratar med kompisarna som ringer men springer sedan ivrigt och letar kompisarna som i ” vanlig” kurragömma. Barnen utforskar lokalisering och orientering i sin när miljö på ett lustfyllt sätt. Vi filmar samtidigt som barnen leker och tittat efteråt på filmerna där barnen under skratt pratar och diskuterar runt det dom ser och just varit med om. Dom befäster och konkretiserar sina upplevelser genom ömsesidig kommunikation. Barnen ville fortsätta och leka när vi vuxna tyckte vi vara klara och vi lovade att under utevistelsen efter lunch Facetimar vi ute.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

” utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av,tolka och samtala om dessa”

”Utvecklar sin förståelse för rum,form och läge….”

Första handledningen

Hos oss är intresset för pärlbrickor stort. Barnen började i höstas med små pärlbrickor o har avancerat till att ha tålamod och blick för att göra stora pärlbrickor.Barnen följer både mönster och skapar fritt. När Anki kom idag på hennes första besök hos oss satt några barn med sina pärlbrickor. Anki visade barnen appen ”Kids Canvas” på iPaden. Med den kan man skapa egna mönster, skriva ut på papper och sedan följa mönstret man skapat och bygga sin pärlbricka.

”Utvecklar sin förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,material och redskap” Lpfö 98 rev 2016