Vårt tema arbete vattenliv

Vi har under januari och februari jobbat med utforskande av olika appar tex. Puppet Pals, Sock puppets, skolstil, hav, tripp trapp träd, ABC raketen. Barnen har själva fått ta kort/ filma  för att bli förtrogna med verktyget. Vi har jobbat en hel del med skapande,utforskande, experiment och fakta kring tema vattenliv.

Nya ansökningar inför LekMiT 2017

Har nu fått in nya ansökningar för nästa års LekMiT. Som det ser ut blir det fem avdelningar som deltar. Vi ser fram ett spännande år med intressanta lärprocesser.
De som deltar i år är: Lillpite förskola, avdelningen Hultan, Rönnens förskola avdeldningen Elden, Tallåsens förskola avdelningen Ringblomman, Roknäs förskola avdelningen Nisse samt en avdelning på Munkberga förskola.