Naturkunskap

Vårat gemensamma tema inom området är denna termin naturkunskap. Därför har vi gjort utflyker till skogen tillsammans med barnen för att se vad de är intresserade av i temat. Vi har sett att barnen har visat intresse för träd därför valde vi att spinna vidare på olika trädsorter och hur olika träd är uppbyggda. Barnen har upptäckt att löven på träden ändrar färg och har olika form. Barnen har fått äga sina egna dokumentationer då vi har haft med lärplattan så att barnen fått turas om att ta egna bilder på olika träd, löv, bark med mera. Detta har barnen tyckt varit spännande och roligt. Läroplanen för förskolan lyfter fram att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen (Lpfö,98). Sedan när vi kommit tillbaka till förskolan har vi tillsammans reflekterat över det vi upplevt i skogen och de olika bilderna via projicering på väggen. På så sätt har vi kunnat se vart barnen befinner sig i sin kunskapsnivån och intresse och lättare veta hur vi ska gå vidare.

Annonser

Munkberga förskola testar facetime

Vi har lekt med appen facetime idag 6 barn och 2 pedagoger. Det var ett roligt lärande både för barn och pedagoger .

En spontan reaktion från oss är att man i ett inledande stadie bara bör vara en eller två som letar för att det ska bli ett bättre kommunikation och samarbete mellan barnen.

Lärandet vi såg med denna app är att vi tränar kommunikation, rumsupfattningen, turtagning och samarbete och mycke glädje.

Några barn fortsatte med ”vanlig kurragömma” efter att vi avslutat med ipaden.

Uppgift 2 Munkberga förskola

Uppgift 2 Munkberga förskolaAppar: Puppet pals och sock puppet.

Mål ur Lpfö, 98

1. Att barnen får möjlighet att träna sig på att kommunicera och utveckla samarbete tillsammans med andra (Lpfö, 98).

2. Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och förmedlar upplevelser, tankar i många uttryckssätt så som lek, bild, rörelse, teknik (Lpfö, 98).

Vad gör barnen

Pedagogen börjar med att fråga; -hur gör man? Ett av barnen svarar att man trycker, och visar tydligt med handen när hen utforskar appen. Barnet upptäcker att man måste prata för att figuren i appen ska prata. Barnen är inte rädda att experimentera och prova sig fram. De improviserar och hittar på en handling som de samspelar kring.

 

Hur gör barnen

Barnen trycker på knapparna , turas om och provar sig fram utan att vara rädda. De verkar känna igen de olika menyknapparna och har förståelse kring betydelsen av de olika symbolerna. De agerar precis som att de inte är filmade och skrattar och kommunicerar med varandra när de turas om. Barnen för dialog och kommer överens och har en bra turtagning. De påminner varandra om vems tur det är.

 

Vad säger barnen

Barnen säger att de har provat den här appen med Jennie. När ena barnet håller ett finger på figuren på skärmen försvinner menyraden högst upp. Det andra barnet frågar: Vart trycker man då? Då lyfter det andra barnet på fingret och menyraden dyker upp. När menyraden kommer fram igen ser hen direkt vart hen ska trycka. Pedagogen agerar som en medforskande pedagog och frågar innan inspelningen börjar vad filmen ska handla om? Ett av barnen säger att de ska måla, de andra barnet säger att de ska rita och att figurerna i filmen ska befinna sig i köket och de ska spela in en låt. Barnen ges möjlighet att samtala om handlingen innan inspelningen börjar. Barnen visar förmåga på att samspela och hjälpa varandra utan att någon tar över för mycket.

 

Utvärdering

Vi upplever att barnen kommer bra överens och visar en god empatisk förmåga och lyssnar bra på varandra i samspel och kommunikation med varandra. Det upplevs lustfyllt och roligt när de utforskar appen sock puppet tillsammans. Ena barnet verkar ha lite mer erfarenhet utav appen och vi kan se att hen går in och stödjer det andra barnen utan att ta över. Barnen visar respekt till varandra samtidigt som de skapar en handling i appen. Barnen har upptäckt att man måste tala högt för att inspelningen ska höras annars måste man göra om inspelningen. Vi kan även se att barnen lär med och av varandra.

 

Mål ur Lpfö, 98

1. Att barnen får möjlighet att träna sig på att kommunicera och utveckla samarbete tillsammans med andra (Lpfö, 98).

2. Att barnen utvecklar sin skapande förmåga (Lpfö, 98).

 

Pedagogen ger barnet i uppdrag att lära det andra barnet appen.

Vad gör barnen

De trycker på skärmen och väljer ut flera figurer var. Det ena barnet skrållar ner på skärmen. Pedagogen frågar vad hen gör? Barnen svarar att hen bara tittar lite. Pedagogen frågar igen: Vad är det för någonting som ni har valt? är det figurer eller bakgrund? Barnet svarar att det är den som ska ”göra”. Barnet trycker sedan på ”nästa” och väljer bakgrund. Det byter ständigt både bakgrunder och figurer utan nått sammanhang.

 

Hur gör barnen

Barnet som ska lära det andra barnet gör utan att berätta vad han gör. De tar bort varandras händer från läsplattan och saknar turtagning sinsemellan varandra. Det ena barnet är på väg att gå från bordet så pedagogen får ta fast hen. Ett av barnen vill gärna ha läsplattan framför sig hela tiden och har svårt för att dela med sig.

 

Vad säger barnen

Man behöver bara trycka på den man vill vara. Jag väljer den här. Barnen samtalar väldigt lite och använder olika läten och ljud. De kommunicerar genom korta uttryck som tex: gör inte det! Nej så här! Det ena barnet frågar: ska vi vara där? Men får inget svar.

 

Utvärdering

Vi upplever att barnen inte för så mycket dialog mellan varandra och att sammarbetet lyser med sin frånvara. Båda barnen vill ”äga” läsplattan. Det uppstår inga större konflikter förutom att barnen knuffar undan varandras händer och gärna tar läsplattan i besittning. Vi ser att barnen behöver träna mera på att samarbeta och kommunicera med varandra. Vi kan se att det inte blev mycket skapande i samarbetet mellan dessa barn och att vi behöver arbeta för att utveckla den förmågan.

 

 

 

 

Vårt tema arbete vattenliv

Vi har under januari och februari jobbat med utforskande av olika appar tex. Puppet Pals, Sock puppets, skolstil, hav, tripp trapp träd, ABC raketen. Barnen har själva fått ta kort/ filma  för att bli förtrogna med verktyget. Vi har jobbat en hel del med skapande,utforskande, experiment och fakta kring tema vattenliv.

Nya ansökningar inför LekMiT 2017

Har nu fått in nya ansökningar för nästa års LekMiT. Som det ser ut blir det fem avdelningar som deltar. Vi ser fram ett spännande år med intressanta lärprocesser.
De som deltar i år är: Lillpite förskola, avdelningen Hultan, Rönnens förskola avdeldningen Elden, Tallåsens förskola avdelningen Ringblomman, Roknäs förskola avdelningen Nisse samt en avdelning på Munkberga förskola.