Lekmit ht 2017 Avd Nisse

Nu kör vi igång igen med en andra termin i Lekmit 2.  Under den här terminen ska vi fortsätta att jobba med språk och kommunikation. Vi har observerat barnen under en tid och sett att de visat ett stort intresse för olika djur, både i leken och i valet av böcker. De bläddrar gärna i faktaböcker med bilder på djur både tama och vilda.  Vi har varit på biblioteket där det finns ett stort utbud av böcker där huvudfiguren är ett djur som vi lånat och läser i våra läshörnor.  Det är också mycket lek med bondgårdsdjur, skogsdjur och djungeldjur i våra lekhörnor där vi projicerat och byggt upp olika djurvärldar för att inspirera i leken. 

Annonser

Vi provar appen Memoria Avd Nisse

Två barn sitter med en pedagog och provar appen Memoria, en app för ett digitalt memoryspel. Här får barnen träna på att trycka, välja och hämta en bild från sagan som vi jobbar med i vårat projekt. Pedagogen pratar in ordet till varje bild. Barnen är intresserade dom turas om. Våra reflektioner är att dom trycker snabbt med sin nagel och det blir ingen kontakt med paddan. De behöver träna mer på det. Vi såg en jättefin turtagning mellan dem och ett bra samarbete. När ett barn tröttnade eller att det blev för svårt skickades paddan över till kompisen som fortsatte att spela.Vi upplevde att det inspelade ordet förstärkte lärandet på ett bra sätt. Barnen sa efter ordet med en stor glädje. Vi tror att barnen inte har provat på spelet tidigare. Vi ska fortsätta och låta de andra barnen också prova på. Sedan låta barnen ta kort på varandra och göra ett memoryspel av detta.  Plocka fram analoga memoryspel och se hur barnen tar till sig det.

Sagan om den lilla lilla gumman. Avd Nisse 

Vi har gjort om i vår lekmiljö där barnen kan leka och dramatisera sagan. Vi har i ett av rummet ställt in ett bord, en stol, en pall, en stäva några katter och projecerat bilder på väggen och lagt till ljud tex kattljud skogssus och fågelkvitter med hjälp av appen Nature Music. Vi har också samlat lite rekvisita bl.a. kattsvansar och schalar. Barnen visar ett stort intresse för just katten i sagan. De funderar var katten bor. Bor den i trädet, stugan eller i skogen ? De leker att katten dricker mjölk, smackar och låter som en katt som dricker. Vi kan se att barnen leker sagan på sitt sätt. Vi ser ett samspel och att de härmar varann och har roligt tillsammans. När vi plockar fram svansarna vill barnen gärna dansa. Pedagogen startar The Pink Panther Theme Song. Vi kan se att de lever sig in mera när vi har kattsvansar. Barnen springer runt med svansarna och mjukisdjurskatterna imiterar varandra och pedagogen som dansar. De ser glada ut i sitt dansande. Vi kan se att vi har uppnått en stor del av vårat syfte från målformuleringen som vi satte i början av projektet. Barnen har fått möjlighet att prova på olika uttrycksätt såsom lek, drama, musik, dans och IKT .

Uppgift 2 Roknäs/Nisse

De mål vi valt för uppgiften till video 1 är:

1 Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och stimulera sitt samspel.

2 Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

Appen heter Fluidety som är en skapande app med färg form och ljus. Jag projicerade bilden på väggen.

Vad och hur gör barnen? 

Barnen undersöker trycker och drar på skärmen. Går till väggen och tittar kommer tillbaka och trycker på ipaden.

Vad säger barnen?

Barnen kommunicerar via kroppsspråk och ljud. Säger omino, titta titta, oj oj, mamma, me me me, där (pekar på väggen).

Utvärdering utifrån våra mål:

Filma från en annan vinkel nästa gång för att se hela förloppet bättre. Första gången vi filmade med stativ. Barnen visade inte så stort intresse för appen, stativet var mer intressant. Småpratar och härmar varann.

De mål vi för uppgiften till video 2 är:
1 Att barnet utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

2 Att barnet utvecklar tillit till sin förmåga.

Appen heter Art Set och är en skapande app där du kan rita med olika pennor och kritor och många färger att välja mellan.

Vad gör barnet?

Barnet drar fram och tillbaka med sitt finger över ipaden under tiden som hon småpratar för sig själv. Jag visar var man byter färg och pennor och hon växlar många gånger med att ändra både pennor och färger. När vi sparat ner det hon skapat lärde hon sig snabbt hur hon skulle ta fram det igen, för att fortsätta att rita. Slår ofta ut med sina händer och utbrister glatt – Baa!

Vad säger barnet?

Småpratar hela tiden. Mamma dä, La,la, Nä nä, Nä dä ne, Me me me, Baa, Oj oj, Babaje, Dä, Lull lull, Jaa, Ja Baa, mm.

Utvärdering utifrån våra mål:

Barnet är intresserad och nyfiken. Fascineras över alla streck och bågar hon gör på ipaden. Lärde sig snabbt var hon skulle byta kritor och färger och var sparaknappen var. Ritade en lång stund och småpratade glatt hela tiden som hon undersökte appen.

Barnen leker sagan om den ”lilla lilla gumman” Avd Nisse 1-3 år

Barnen som hört och sett sagan spelas upp för dem i samlingen, började genast att ställa iordning alla möblerna. Bordet, pallen,stolen och så den lilla strävan ställdes upp på bordet. En av pojkarna började leka och jag påminde honom om att hans kompis också måste få en av figurerna. Då fick kompisen katten. De lekte sagan lite på var sin kant. Vi kunde se att de kom ihåg hur historien var. De småpratade om vad figurerna gjorde lite tyst för sig själva under tiden som de lekte. Men då gumman ropade ”schas katta” såg vi hur de tittade på varandra, skrattade och den med katten drog kvickt iväg den och gömde den bakom ryggen konstaterade att – Nu var den borta. Lite samspel såg vi där.

Vår språkpåse ”sagan om den lilla gumman”

Vi har i början av terminen  plockat ihop material och gjort en språkpåse. Den får barnen arbeta och leka med under vårt språk/kommunikationsprojekt. Vi har läst den många gånger tillsammans med barnen både i bokform och även projicerat sagan via kanonen på väggen. Barnen tycker att sagan är jättespännande och speciellt när gumman ropar ” SCHAS KATTA”!! Då skrattar de så glatt. Sen pratar vi om att gumman på sista sidan gråter och längtar efter sin katt, kanske den kommer tillbaka. Där vi får en chans att plocka in och prata om känslor? Barnen  har fått möjlighet att ta kort och filma varandra när de i sin tur har berättat sagan. 

Första uppgiften Roknäs förskola- Nisse

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse och att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet? 

Barnen har visat att de tycker om sagor i bokform och när vi projicerar en saga på väggen.
Vi har valt att jobba med ”sagan om den lilla, lilla gumman”. Vi har sett ett stort intresse hos barnen när vi har läst den sagan.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin kommunikationsförmåga att lyssna och göra sig hörd.
Att förstå begrepp, se samband och upptäcka sin omvärld.
Att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd – med kropp, sinnen, känslor, talspråk, bild & form, lek, sång, musik, dans & drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Stimulera barnens samspel och kommunikation.
Respektera och lyssna på varandra.
Prova på olika uttrycksätt som tex dans, drama, skapande, filmer och appar.
Utveckla tilltro till sin egen förmåga och möjlighet att samarbeta.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
I arbetet med sagan får barnen träna språk och kommunikation, matematiska begrepp.
Vi kan prata om känslor, respektera och lyssna på varandra.
Leka och dramatisera sagan, skapa med hjälp av bild och form och med hjälp av Ipaden.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta i grupp och enskilt.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur? 
Med hjälp av Face Time samarbeta med en annan avdelning som också är med i projektet.
När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra barnen på avdelningen och övriga avdelningar på vår förskola.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Informera föräldrarna att vi finns på lekmitbloggen där kan de följa vårt arbete.
I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
På föräldramötet och utvecklingssamtalen berätta vi hur vi arbetar.
Eventuellt provar vi att sätta upp QR-koder som föräldrarna kan titta på.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Under arbetets gång fotar och filmar pedagogerna och barnen.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Vi stämmer av mot läroplanen under temats gång.
Vi synliggör vårt och barnens lärande genom våra dokumentationer.

 

 

 

Nya ansökningar inför LekMiT 2017

Har nu fått in nya ansökningar för nästa års LekMiT. Som det ser ut blir det fem avdelningar som deltar. Vi ser fram ett spännande år med intressanta lärprocesser.
De som deltar i år är: Lillpite förskola, avdelningen Hultan, Rönnens förskola avdeldningen Elden, Tallåsens förskola avdelningen Ringblomman, Roknäs förskola avdelningen Nisse samt en avdelning på Munkberga förskola.