PuppetPals

Vi har gjort filmer i puppetpals i vårat naturtema. Vi har gjort en film om vattnets kretslopp, vinbärsbuskar och regnkläder. Vi har haft de äldsta barnen som har fått arbeta med detta i olika par som vi har bestämt. De flesta barnen tyckte att det var roligt att förstora och förminska sig själva på skärmen. Något barn har varit väldigt blygt och inte vågat säga något, så då har fröken fått vara den rösten istället. Vi har tittat på filmerna också och barnen tycker det är roligast att visa upp och titta på filmerna. Medan vi pedagoger ser störst vinning i det pedagogiska arbetet av filmen och den fördjupande kunskapen som sker på ett lustfyllt sätt vid skapandet. 


Nu under hösten har vi haft många utspridda inskolningar samt fått många yngre barn. Detta har gjort att vi har arbetat mycket och längre tid med rutinsituationer. Vi har lagt stor vikt vid att varje barn blir självständig i sin på och avklädning. Vi har pratat mycket om vad man behöver för kläder i olika väder. Vi har gjort bilder och filmer för att förtydliga för alla barn med främst för barn i behov av särskilt stöd. Mari som kan tecken har gjort en bok med hjälp av book creator för att spela in boken Nallen med tecken som stöd till den upplästa texten. 

Annonser

Vart är vi nu

Nu i höst när vi började om har vårt förskoleområde ett nytt fokusområde och ett gammalt, naturvetenskap och hållbar utveckling. I naturvetenskapen har vi valt att arbeta med vattnets kretslopp. Vi har sett barnens intresse och det är vad som har styrt oss i vår inriktning inom naturvetenskap. Vi har till stor del en ny barngrupp där vi har fler 3 åringar än vad vi hade ifjol. 

Vi har hunnit lite smått starta vårt arbete kring vattnets kretslopp och dess egenskaper. Vi har hunnit bland annat att använda oss av digitalt verktyg genom, film visning av vattendroppar, fotografering och dokumentering. Vi har tänkt använda oss utav puppet pals nu framöver då Anki ska lära oss detta. 

Lpfö 98 rev 16

” utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier…”

” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp… ”

” utvecklar din förståelse för naturvetenskap och samband i naturen… ”

Här kommer lite bilder på vad vi hunnit göra. 


Vi har gjort ett moln som hänger i våran hall. Här tillverkas vattendroppar som ska illustrera regn.

Vi ser en film om vattnets kretslopp om hur vattnet färdas.

Vi har pratat om vart buskar får vatten ifrån och att våra vinbärsbuskar på förskolan får vatten från jorden. Barnen plockar vinbär sedan. 

Vi gör ett experiment för att illustrera vattendroppar som faller från ett moln. 

Videostar

Idag har Anki varit här och lärt oss och barnen appen Videostar. Det blev en mega hitt. Vi fick med alla barn, de barn som inte ville dansa själva kunde hjälpa till med det tekniska. 🙂

Mål från läroplanen 98 reviderad 16 som vi strävar mot är följande:

”…förmedlar upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

” utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”

Sista ruschen inför sommaren!

Vi har sedan tidigare gjort färdigt vår instruktionsfilm. Det är synd att vi inte kan visa den här pga. den nya lagen som kommer. Vi blev väldigt nöjd med filmen. Just nu håller vi på med vårt skräpplockartema. Där vi arbetar tillsammans med barnen med hur vi påverkar miljön och vad vi kan göra för att hjälpa vår planet att må bra. Vi har bland annat plockat skräp i vår omgivning, vi har pantat flaskor och vi har arbetat med vårt sopsorteringsmaterial. Vi dokumenterar detta genom likväl film som fotografering inför skapandet av vår dokumentärfilm. 

Mål som vi strävar mot från lpfö 98 reviderad 16

– utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

” förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”


Nu när vi börjar närma oss sommaren märker vi att vi har många barn som blir sådär typiskt sexåriga och får spring i benen och myror i rumpan, i år är det tio barn som börjar skolan till hösten. Det kan vara svårt att fånga dessa barns intresse men någonting som alltid fångar dessa barn är monument valley. Det känns toppen att vi har någonting som fångar de ”svårfångade” barnen 😊 Nu har vi börjat vara mer ute och vi märker att både barn och personal längtar efter sommaren. 

Vi vill bara önska alla en trevlig sommar medans vi kommer ihåg! 

Vi gör filmer

Som vi tidigare skrivit har vi rådfrågat Anki om hjälp för att göra en reklamfilm för att kunna marknadsföra vår avdelning ringblomman. Vi har planerat att göra två till olika filmer, en dokumentärfilm kring vårt arbete om hållbar utveckling som vi alltid genomför på våren och en instruktionsfilm. Instruktionsfilmens innehåll är en sång med TAKK tecken.Inför vårfesten brukar barnen träna in några sånger för att uppträda för alla föräldrar och i år gör vi en uppföljning från ifjol och fortsätter uppträda med en sång med TAKK. För att barnen lättare ska kunna lära sig tecknen till sången så gör vi denna film som ska visa tecknen för barnen tillsammans med sången. Det som visas på filmen har barnen varit medverkande till och hjälp till att spela in. Reklamfilmen görs för att kunna visas upp och skapa ett intresse hos föräldrar till att vilja välja vår Montessori avdelning. Dokumentärfilmen ska innehålla hela vårt arbetssätt kring hållbar utveckling, allt från hur vi introducerar arbetsuppgifter till när barnen arbetar själva med det samt hur vi är i och behandlar vår natur. 

Mål ur Lpfö 98 reviderad 2016 som vi strävar mot i dessa tre olika teman är att barnen efter utfört arbete ska ha:

– utvecklat respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,

– tillägnat sig och nyanserat innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

– utvecklat nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

– utvecklat intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, naturoch samhälle påverkar varandra,

– utvecklat sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

– fått möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön,

– fått möjlighet till att lära känna sin närmiljö…

Påskpyssel och InstaFrameplus på Ringblomman

Idag påskpysslar vi och är utklädda till påskkärringar/ gubbar. När Anki kommer till oss tar hon ett gruppkort på oss och lär oss appen InstaFrameplus. Vi gör ett snyggt påskkort med bilden på barngruppen med appen, skriver ut den och hänger upp den på ytterdörren med Glad påsk hälsning till alla föräldrar. Vi rådfrågar också Anki hur man gör en reklamfilm. Hur den kan vara uppbyggd, innehåll och lämplig längd. Vi får goda råd både om dramaturgi och hur man bäst använder iMove.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

”Känner delaktighet i sin egen kultur….”

”Utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig,tolka och samtala om dessa.”

”Utvecklar sin skapande förmåga…”

FaceTime på Ringblomman

Idag har vi lekt kurragömma med hjälp av FaceTime. Vi noterar att de äldre barnen kan förstå det abstrakta. De tittar på IPaden och lägger ihop ledtrådarna dom får se och hittar sina kompisar. De yngre barnen tittar snabbt på IPaden pratar med kompisarna som ringer men springer sedan ivrigt och letar kompisarna som i ” vanlig” kurragömma. Barnen utforskar lokalisering och orientering i sin när miljö på ett lustfyllt sätt. Vi filmar samtidigt som barnen leker och tittat efteråt på filmerna där barnen under skratt pratar och diskuterar runt det dom ser och just varit med om. Dom befäster och konkretiserar sina upplevelser genom ömsesidig kommunikation. Barnen ville fortsätta och leka när vi vuxna tyckte vi vara klara och vi lovade att under utevistelsen efter lunch Facetimar vi ute.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

” utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av,tolka och samtala om dessa”

”Utvecklar sin förståelse för rum,form och läge….”

Tema värdsdelar

Vi har tema värdsdelar. Vi lär oss världsdelarnas namn,tittar på bilder på barn från olika delar i värden,lär oss djur och varifrån olika produkter kommer ifrån. I vårt arbete har vi tagit IPaden till hjälp och använder apparna Montessori Continents och Google Earth.

Mål som vi strävat mot ur lpfö98 reviderad 2016:

”Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer”

”Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur …”

Quiver

Vi fortsätter att kombinera det analoga och digitala med varandra. Barnen gillar att färglägga bilder och till deras förtjusning kunde vi genom quiver göra deras bild mer levande när den blir i 3D format. 

Det digitala kompletterar det analoga

Vi har börjat använda en app som hjälper oss väldigt mycket i det vardagliga arbetet. Den heter Montessori siffror. Som vi tidigare nämn är vi en Montessori inspirerad avdelning och i denna pedagogik innefattar det att vi arbetar med bland annat siffror. På bilderna nedan ser vi tydliga exempel på hur det digitala arbetet kan komplettera det analoga. För rent krasst är det svårt att hinna med att sitta med varje individuellt barn en längre stund och lära de hur man bygger hela pusslet. Det krävs inte bara en gång att lära ut pusselbygget 1-100 till varje individ. Det är som allt annat, att det måste tränas, tränas och tränas för att man ska lyckas. 

Sedan att lära sig skriva siffror är inte heller det lättaste och åttan må vara en av de svåraste och det kan vara klurigt att lära sig förstå hur man ska skriva/dra fingret för att få ihop en åtta. Men Montessori siffror hjälper barnet att dra i rätt riktning och det finns såklar olika svårighetsgrader.  Hejja digitala verktyg, vi börjar gilla dig! 

Mål som vi strävat mot ur lpfö 98 reviderad 2016 är följande:

”Utvecklar sin motorik…”

”Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

”Utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”

”Utvecklar sin förståelse för… grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp…”