Påskpyssel och InstaFrameplus på Ringblomman

Idag påskpysslar vi och är utklädda till påskkärringar/ gubbar. När Anki kommer till oss tar hon ett gruppkort på oss och lär oss appen InstaFrameplus. Vi gör ett snyggt påskkort med bilden på barngruppen med appen, skriver ut den och hänger upp den på ytterdörren med Glad påsk hälsning till alla föräldrar. Vi rådfrågar också Anki hur man gör en reklamfilm. Hur den kan vara uppbyggd, innehåll och lämplig längd. Vi får goda råd både om dramaturgi och hur man bäst använder iMove.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

”Känner delaktighet i sin egen kultur….”

”Utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig,tolka och samtala om dessa.”

”Utvecklar sin skapande förmåga…”

FaceTame på Ringblomman

Idag har vi lekt kurragömma med hjälp av FaceTime. Vi noterar att de äldre barnen kan förstå det abstrakta. De tittar på IPaden och lägger ihop ledtrådarna dom får se och hittar sina kompisar. De yngre barnen tittar snabbt på IPaden pratar med kompisarna som ringer men springer sedan ivrigt och letar kompisarna som i ” vanlig” kurragömma. Barnen utforskar lokalisering och orientering i sin när miljö på ett lustfyllt sätt. Vi filmar samtidigt som barnen leker och tittat efteråt på filmerna där barnen under skratt pratar och diskuterar runt det dom ser och just varit med om. Dom befäster och konkretiserar sina upplevelser genom ömsesidig kommunikation. Barnen ville fortsätta och leka när vi vuxna tyckte vi vara klara och vi lovade att under utevistelsen efter lunch Facetimar vi ute.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

” utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av,tolka och samtala om dessa”

”Utvecklar sin förståelse för rum,form och läge….”

Tema värdsdelar

Vi har tema värdsdelar. Vi lär oss världsdelarnas namn,tittar på bilder på barn från olika delar i värden,lär oss djur och varifrån olika produkter kommer ifrån. I vårt arbete har vi tagit IPaden till hjälp och använder apparna Montessori Continents och Google Earth.

Quiver

Vi fortsätter att kombinera det analoga och digitala med varandra. Barnen gillar att färglägga bilder och till deras förtjusning kunde vi genom quiver göra deras bild mer levande när den blir i 3D format. 

Det digitala kompletterar det analoga

Vi har börjat använda en app som hjälper oss väldigt mycket i det vardagliga arbetet. Den heter Montessori siffror. Som vi tidigare nämn är vi en Montessori inspirerad avdelning och i denna pedagogik innefattar det att vi arbetar med bland annat siffror. På bilderna nedan ser vi tydliga exempel på hur det digitala arbetet kan komplettera det analoga. För rent krasst är det svårt att hinna med att sitta med varje individuellt barn en längre stund och lära de hur man bygger hela pusslet. Det krävs inte bara en gång att lära ut pusselbygget 1-100 till varje individ. Det är som allt annat, att det måste tränas, tränas och tränas för att man ska lyckas. 

Sedan att lära sig skriva siffror är inte heller det lättaste och åttan må vara en av de svåraste och det kan vara klurigt att lära sig förstå hur man ska skriva/dra fingret för att få ihop en åtta. Men Montessori siffror hjälper barnet att dra i rätt riktning och det finns såklar olika svårighetsgrader.  Hejja digitala verktyg, vi börjar gilla dig! 

Uppgift 2

De mål vi valt ut är:

– Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och sin kommunikation i relation till andra.

– Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, sång och multimedia.

De två appar vi valt ut är: Se bokstavsljuden och kids canvas. Den första valde vi för att vi jobbar Montessori inspirerat och i  Montessori pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan bokstavens ljud och då hjälper denna app till med det. Barnen får möjlighet att lyssna efter vad första ljudet är i ordet och dra rätt ljud till rutan. Den andra appen valde vi för att barnen själva är jätte intresserade av pärlplattebyggen. Vi tycker att barnens inflytande är viktigt och att deras intressen ska styra lite av vår verksamhet.

Video nr.1 

Vad gör barnen?/ Hur gör barnen? – Barnen turas om, barnen trycker på ipaden, barnen tittar tyst på när kompisen arbetar. 

Vad säger barnen? – Ingen kommunikation mellan barnen i ord, den ena flickor ljudar första bokstaven både när det är hennes tur och när det är kompisens tur. 

Utvärdering utifrån våra mål: – Barnen lär sig individuellt om appens funktioner och tillvägagångssätt, de lär sig också bokstavsljuden. Men barnen samspelar inte med varandra och tilltalar inte varandra och därför utvecklar de inte sin kommunikation sins emellan. 

Video nr.2 

Vad gör barnen? / Hur gör barnen? – Barnen turas om, barnen förhandlar mellan varandra, ger idéer,  barnen pratar med varandra under hela arbetes gång, ifrågasätter och funderar, kommer med nya förslag. 

Vad säger barnen? – Jag vet, vi kan ha röd som väggar, jaa och svart som tak. Jag kan göra väggarna , jag kan göra taket. Ska det vara sådär? Måste dra till så att det blir lika långt. Ja det var perfekt. Osv. 

Utvärdering utifrån våra mål: – Barnen har under denna inspelning lärt sig att samspela med varandra, godta att andra inte tänker som en själv och godkänna föränderligheter som kan uppstå. Det är kommunikation på hög nivå när de förhandlar med varandra att få sin vilja, samt att någonstans godkänna en annan människas tankar. I denna app skapas det och de kommuniceras i samband med lärandet i och kring ipaden och appen kids canvas. 

Utvärdering kring uppgift 2: – Vi har vid ett flertal tillfällen filmat användandet av båda apparna. Men med olika barn varje gång, men vid alla de första filmtillfällena blev barnen väldigt stela framför kameran. Vi märker tydligt att de inte beter sig som vanligt med samtidigt har vi förståelse för det då vi förstår det speciella med situationen. För det första så var det svårt att få ett samspel mellan två individer. Vi tror att det har med att göra att vi tror att barnen hemmavid sitter mycket ensamma och inte behöver dela på ipaden just i den stund de använder den. Sedan är barnen ovana att en pedagog går åt sidan och är med bara de två, oftast gör vi saker i samma rum som någonting annat sker, men det går inte då vi filmat och velat höra hur de pratar sins emellan. Och för det tredje så är barnen fruktansvärt ovana med hela situationen som helhet och blir stela och agerar inte som förväntat. Så totalt är det många faktorer som påverkar vad som visas och syns på en film. Allt från dagsformen på barnen till allt runt omkring kan påverka resultatet på en sådan uppgift. 

Språk och kommunikation

Nu går även denna vecka mot sitt slut. Veckorna rullar på och i veckan har vi fokuserat på att göra färdigt vår inlämningsuppgift till vårt språk och kommunikations projekt. I vanliga fall brukar vi lämna in på ett analogt sätt och denna gång ska vi utmana oss själva och lämna in vår del på ett digitalt sätt. I LekMit projektet handlar det inte bara om att vi ska lära, läras och utmana barnen i arbetet med iPads, utan vi själva måste lära och utmana oss själva. Camilla håller på att lära sig att redigera filmer i iMovie. Filmerna ska sedan in i Book Creator där vi skapar en bok för att sedan sparas i iBooks. Så vår utmaning denna vecka har varit att lära oss att använda dessa tre appar i kombination med varandra.

Fotografering

Idag under vår handledning med Anki hade vi planerat att lära totalt fyra barn att fotografera med ipaden. De fyra barnen hade vi planerat att dela in i två olika par, barnen skulle inte överskugga varandra utan komplettera varandra och vara lika i ålder för att vi skulle kunna jämnföra hur de olika paren samspelar och kommunicerade med varandra. Det slutade med att det inte blev dessa förutbestämda paren. Totalt blev det fem olika barn som fick prova sig fram och fick hjälp utefter vilka färdigheter det barnet kunde sedan tidigare. De fem barnen som fick fotografera är i olika ålder från tre till sex år. 

Här nedan kommer några smakbitar på vad barnen fotograferat, men av hänsyn till att vi inte får lägga ut bilder på barnen, så har vi valt ut bilder där inte ansikten förekommer. Men vi bör tillägga att de flesta bilder som barnen tog var på sina kompisar, fröknar och andra människor. Efter mycket fotograferande började intresset för att fotografera grejer eller ställen. De kommunicerade mest genom fnitter, skratt och med en gnutta flams! 😀

Första uppgiften

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

– Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

– Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter

– Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation

– Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer bild, sång och multimedia.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

-Vi får prata med barnen om ipadens funktioner och då får vi lärdom om vad barnen kan.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

– Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

– Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. 

– Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för likväl andra kompisar men även andra ting. 

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

– Vi kommer att arbeta med iPads och olika appar för att arbeta med fotografier och filmer för att utvecklas i likväl språket som sammarbetsförmågan. 

– Vi kommer också arbeta med bokstavsljuden och bokstäver i olika appar i ipadsen.

– Vi kommer också att försöka få med mer skapande genom ipadens alla funktioner.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

– Vi kommer arbeta med iPads och låta barnen arbeta i par och i grupp. När vi arbetar med fotografier och film tränar barnen upp sin språkliga förmåga. Barnen får också tillfälle att träna kommunikation med varandra. 

– Genom att få arbeta tillsammans med varandra med ipadsen tränar barnen både respekt och ansvar mot varandra och mot tingen som i detta fall är ipadsen.

Vilka arbetsformer stämmer överens med ”Mål och riktlinjer” Kan vi använda oss av i arbetsområdet?

– Träna att sammarbeta med varandra

– Träna att reflektera och ta ställning

– Turtagning

– Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

– Vi tänker att vi ska arbeta med de andra avdelningarna i vårt hus som tidigare har varit med i Lekmit. Sedan ska vi höra med förskoleklassen i Montessori spåret på skolan om de har iPads och om vi kan samverka mer tillsammans med dem genom användandet av ipadsen. 

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

– Vi tänker att barnen under dagen ska få möjlighet att skicka saker som de gjort/bilder etc. via mejl. Vår första tanke var att starta ett instagram konto men den nya lagen gör att vi just nu inte får starta något konto. Men annars har vi varje dag kontinuerlig kontakt med alla föräldrar och informerar vad vi gör på dagarna. Vid hämtning om det finns möjlighet kan vi också visa foton/filmer från dagen. Vi har även skickat ut ett månadsbrev där vi skrivit att vi är med i detta projekt och vad det innebär.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

– Vi dokumenterar genom att filma och ta bilder. Genom fotografier och filmerna kan vi sedan reflektera, utvärdera och diskutera kring vad som händer på bilderna/filmerna och varför det blir som det blir. 

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

– Som vi skrivit här ovan så tänker vi att vi ska använda dokumentationen genom reflektion genom att diskutera, reflektera och utvärdera det som kommit fram på bilderna/filmerna.

Andra veckan- vi provar appar

Vi har börjat att ladda hem lite appar och prövat oss fram. Barnen får prova både enskilt och tillsammans med ibland bara en kompis och ibland med fler kompisar. Det finns alltid en pedagog närvarande som kan hjälpa till och undersöka tillsammans med barnen. De appar vi provat har innehållt mest arbete kring bokstäver och bokstavsljud. En app som vi fastnat för är -Se bokstavljuden. Varför vi fastnat för denna app är för att vi på vår avdelning arbetar Montessori inspirerat och i den pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan ljud. Då är detta en bra app där barnen får höra hela ordet av vad som visas på bilden och sedan får barnet tre valmöjligheter med bokstavsljud på första bokstaven. Det barnen ska göra är att dra rätt ljud till rutan. När rätt ljud har dragits till rutan får barnet en guldpeng. Det gäller att samla många guldpengar så att barnen får en skattkista. 

Två av oss har varit på vårt första Kollegiesamtal och efter den träffen insåg vi i vårt arbetslag att vi inte diskuterat hur barnen ska få använda apparna i ipadsen. Nu har vi diskuterat och vi strävar efter att barnen ska arbeta med en app i sänder och inte ”bara klicka runt”.