Sista halvåret för LekMiT

Så går vi då in på sista halvåret med LekMiT! Då har jag varit projektledare i 6 år för detta projektet. Åren har gått fort och varit mycket intressanta. Men nu kavlar vi upp ärmarna och gör ett bra avslut! Så småningom kommer en utvärderingsrapport över dessa år.

Snart är det dags för iOS 11 på iPaden. Hittade just detta på skolappar.nu, där det står om vilka nyheter som är på g. Klicka här för att läsa vad som komma skall.

 

Annonser

Information och kommunikation med vårdnadshavare – digitalt eller in real life…

Som en fortsättning på spännande och givande tankeutbyte under vårt senaste kollegiesamtal vill jag gärna lägga ut en (eller flera) frågor här.

Den digitala tekniken är en fantastisk möjlighet för oss att delge vårdnadshavare information och inblick i vår verksamhet. Om vi med hjälp av tekniken kan göra vår verksamhet så transparent som möjligt tror jag det också kan öka familjers möjlighet till delaktighet och förhoppningsvis inflytande över sitt barns förskolevistelse.

Men jag tror också att denna utveckling av teknikens möjligheter till kommunikation mellan hem och förskola ”tvingar” oss till att fundera över föräldramötet upplägg och syfte. Om mycket av den information, som tidigare var en stor del av vårt f- möte, nu kan förmedlas digitalt – vad ska vi då fokusera föräldramötet på?

Om vi vill att vårdnadshavarna ska vara aktiva deltagare i föräldramötet  – hur bjuder vi in till detta? Hur möjliggör vi detta med ett innehåll som engagerar dem?

I läroplanen står det:

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och utöva inflytande över hur mål konkretiseras i den pedagogiska planeringen”  (lpfö 98/16, s. 13)

Diskuterar vi i arbetslagen vad detta kan innebära för oss? Tar vi reda på vad föräldrarna lägger i orden delaktighet och inflytande… Tänker, nu när jag skriver, att det skulle vara intressant att fråga föräldragruppen, kanske i diskussionsgrupper under ett f-möte, om deras tankar kring detta. Tänker att det också skulle hjälpa oss att få fatt i vilka förväntningar vårdnadshavarna har på oss pedagoger och på förskolan.

Vad tänker du när du läser detta? Hur kan vi utveckla våra ”fysiska mötesforum” så att vi kan hitta en utvecklande och hållbar balans mellan digitala och ”analoga” 😄 möten?

Ser fram emot att ta del av dina tankar!

Ingela H

Lekmiljö till Sagan om den lilla lilla gumman.

Vi har byggt en lekmiljö runt vårt tema Sagan om den lilla lilla gumman. Detta för att väcka barnens intresse att leka, fantisera och kommunicera tillsammans runt. En möjlighet för barnen att tillsammans med varandra, med oss pedagoger kunna utveckla och hitta olika möjligheter att utforska sagan. Vi kommer att bygga upp en miljö där vi kan projicera med hjälp av Lärplattan och projektorn för att se hur olika barnen utvecklar leken med olika tekniker/miljöer.

Andra veckan- vi provar appar

Vi har börjat att ladda hem lite appar och prövat oss fram. Barnen får prova både enskilt och tillsammans med ibland bara en kompis och ibland med fler kompisar. Det finns alltid en pedagog närvarande som kan hjälpa till och undersöka tillsammans med barnen. De appar vi provat har innehållt mest arbete kring bokstäver och bokstavsljud. En app som vi fastnat för är -Se bokstavljuden. Varför vi fastnat för denna app är för att vi på vår avdelning arbetar Montessori inspirerat och i den pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan ljud. Då är detta en bra app där barnen får höra hela ordet av vad som visas på bilden och sedan får barnet tre valmöjligheter med bokstavsljud på första bokstaven. Det barnen ska göra är att dra rätt ljud till rutan. När rätt ljud har dragits till rutan får barnet en guldpeng. Det gäller att samla många guldpengar så att barnen får en skattkista. 

Två av oss har varit på vårt första Kollegiesamtal och efter den träffen insåg vi i vårt arbetslag att vi inte diskuterat hur barnen ska få använda apparna i ipadsen. Nu har vi diskuterat och vi strävar efter att barnen ska arbeta med en app i sänder och inte ”bara klicka runt”.