Lekmiljö till Sagan om den lilla lilla gumman.

Vi har byggt en lekmiljö runt vårt tema Sagan om den lilla lilla gumman. Detta för att väcka barnens intresse att leka, fantisera och kommunicera tillsammans runt. En möjlighet för barnen att tillsammans med varandra, med oss pedagoger kunna utveckla och hitta olika möjligheter att utforska sagan. Vi kommer att bygga upp en miljö där vi kan projicera med hjälp av Lärplattan och projektorn för att se hur olika barnen utvecklar leken med olika tekniker/miljöer.

Andra veckan- vi provar appar

Vi har börjat att ladda hem lite appar och prövat oss fram. Barnen får prova både enskilt och tillsammans med ibland bara en kompis och ibland med fler kompisar. Det finns alltid en pedagog närvarande som kan hjälpa till och undersöka tillsammans med barnen. De appar vi provat har innehållt mest arbete kring bokstäver och bokstavsljud. En app som vi fastnat för är -Se bokstavljuden. Varför vi fastnat för denna app är för att vi på vår avdelning arbetar Montessori inspirerat och i den pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan ljud. Då är detta en bra app där barnen får höra hela ordet av vad som visas på bilden och sedan får barnet tre valmöjligheter med bokstavsljud på första bokstaven. Det barnen ska göra är att dra rätt ljud till rutan. När rätt ljud har dragits till rutan får barnet en guldpeng. Det gäller att samla många guldpengar så att barnen får en skattkista. 

Två av oss har varit på vårt första Kollegiesamtal och efter den träffen insåg vi i vårt arbetslag att vi inte diskuterat hur barnen ska få använda apparna i ipadsen. Nu har vi diskuterat och vi strävar efter att barnen ska arbeta med en app i sänder och inte ”bara klicka runt”.