FaceTame på Ringblomman

Idag har vi lekt kurragömma med hjälp av FaceTime. Vi noterar att de äldre barnen kan förstå det abstrakta. De tittar på IPaden och lägger ihop ledtrådarna dom får se och hittar sina kompisar. De yngre barnen tittar snabbt på IPaden pratar med kompisarna som ringer men springer sedan ivrigt och letar kompisarna som i ” vanlig” kurragömma. Barnen utforskar lokalisering och orientering i sin när miljö på ett lustfyllt sätt. Vi filmar samtidigt som barnen leker och tittat efteråt på filmerna där barnen under skratt pratar och diskuterar runt det dom ser och just varit med om. Dom befäster och konkretiserar sina upplevelser genom ömsesidig kommunikation. Barnen ville fortsätta och leka när vi vuxna tyckte vi vara klara och vi lovade att under utevistelsen efter lunch Facetimar vi ute.

Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

” utvecklar intresse för bilder,texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av,tolka och samtala om dessa”

”Utvecklar sin förståelse för rum,form och läge….”

Hultan – Barnens egna sagor – BookCreator


           
Pippi har genom FaceTime gett barnen på Hultan ett uppdrag att hitta på egna sagor. Barnen delades in i mindre grupper där de fick tillsammans hitta på en egen saga. Sagan skrevs ned av pedagogen på pappersremsor som barnen sedan ritade. Barnen tog sedan foto på sina teckningar och la in dessa i appen BookCreator. Sagan berättades av barnen och spelades in i appen. 

Vi upplevde att barnen hade lätt för att hitta på egna sagor samt att gestalta detta genom sina egna teckningar oavsett ålder. Barnen fotade och spelade in berättarröst på ett naturligt och enkelt sätt. De lyssnade flera gånger på sin egen röst och tyckte det var roligt! 

           

Munkberga förskola testar facetime

Vi har lekt med appen facetime idag 6 barn och 2 pedagoger. Det var ett roligt lärande både för barn och pedagoger .

En spontan reaktion från oss är att man i ett inledande stadie bara bör vara en eller två som letar för att det ska bli ett bättre kommunikation och samarbete mellan barnen. 

Lärandet vi såg med denna app är att vi tränar kommunikation, rumsupfattningen, turtagning och samarbete och mycke glädje.

Några barn fortsatte med ”vanlig kurragömma” efter att vi avslutat med ipaden.

Tema värdsdelar

Vi har tema värdsdelar. Vi lär oss världsdelarnas namn,tittar på bilder på barn från olika delar i värden,lär oss djur och varifrån olika produkter kommer ifrån. I vårt arbete har vi tagit IPaden till hjälp och använder apparna Montessori Continents och Google Earth.

Barnens egna fotografier

Barnen har alltså fått utforska Kameraappen och ta egna fotografier. Efter fotosessionen gick vi undan med barnen, ett och ett, för att de skulle få berätta om sina bilder och vad de föreställer. Vi spelade in samtalen och gjorde QR-koder av det. Sedan satte vi upp bilden och QR-koden tillsammans så både barnen och föräldrarna kunde titta och lyssna. 

Detta var väldigt populärt både bland barnen och föräldrarna och vi har på så sätt pratat om bilderna tillsammans med barnen flera gånger och vid olika tillfällen. 

Quiver

Vi fortsätter att kombinera det analoga och digitala med varandra. Barnen gillar att färglägga bilder och till deras förtjusning kunde vi genom quiver göra deras bild mer levande när den blir i 3D format. 

Uppgift 2 Munkberga förskola

Uppgift 2 Munkberga förskolaAppar: Puppet pals och sock puppet.

Mål ur Lpfö, 98

1. Att barnen får möjlighet att träna sig på att kommunicera och utveckla samarbete tillsammans med andra (Lpfö, 98).

2. Att barnen utvecklar sin skapande förmåga och förmedlar upplevelser, tankar i många uttryckssätt så som lek, bild, rörelse, teknik (Lpfö, 98).

Vad gör barnen

Pedagogen börjar med att fråga; -hur gör man? Ett av barnen svarar att man trycker, och visar tydligt med handen när hen utforskar appen. Barnet upptäcker att man måste prata för att figuren i appen ska prata. Barnen är inte rädda att experimentera och prova sig fram. De improviserar och hittar på en handling som de samspelar kring.

 

Hur gör barnen

Barnen trycker på knapparna , turas om och provar sig fram utan att vara rädda. De verkar känna igen de olika menyknapparna och har förståelse kring betydelsen av de olika symbolerna. De agerar precis som att de inte är filmade och skrattar och kommunicerar med varandra när de turas om. Barnen för dialog och kommer överens och har en bra turtagning. De påminner varandra om vems tur det är.

 

Vad säger barnen

Barnen säger att de har provat den här appen med Jennie. När ena barnet håller ett finger på figuren på skärmen försvinner menyraden högst upp. Det andra barnet frågar: Vart trycker man då? Då lyfter det andra barnet på fingret och menyraden dyker upp. När menyraden kommer fram igen ser hen direkt vart hen ska trycka. Pedagogen agerar som en medforskande pedagog och frågar innan inspelningen börjar vad filmen ska handla om? Ett av barnen säger att de ska måla, de andra barnet säger att de ska rita och att figurerna i filmen ska befinna sig i köket och de ska spela in en låt. Barnen ges möjlighet att samtala om handlingen innan inspelningen börjar. Barnen visar förmåga på att samspela och hjälpa varandra utan att någon tar över för mycket.

 

Utvärdering

Vi upplever att barnen kommer bra överens och visar en god empatisk förmåga och lyssnar bra på varandra i samspel och kommunikation med varandra. Det upplevs lustfyllt och roligt när de utforskar appen sock puppet tillsammans. Ena barnet verkar ha lite mer erfarenhet utav appen och vi kan se att hen går in och stödjer det andra barnen utan att ta över. Barnen visar respekt till varandra samtidigt som de skapar en handling i appen. Barnen har upptäckt att man måste tala högt för att inspelningen ska höras annars måste man göra om inspelningen. Vi kan även se att barnen lär med och av varandra.

 

Mål ur Lpfö, 98

1. Att barnen får möjlighet att träna sig på att kommunicera och utveckla samarbete tillsammans med andra (Lpfö, 98).

2. Att barnen utvecklar sin skapande förmåga (Lpfö, 98).

 

Pedagogen ger barnet i uppdrag att lära det andra barnet appen.

Vad gör barnen

De trycker på skärmen och väljer ut flera figurer var. Det ena barnet skrållar ner på skärmen. Pedagogen frågar vad hen gör? Barnen svarar att hen bara tittar lite. Pedagogen frågar igen: Vad är det för någonting som ni har valt? är det figurer eller bakgrund? Barnet svarar att det är den som ska ”göra”. Barnet trycker sedan på ”nästa” och väljer bakgrund. Det byter ständigt både bakgrunder och figurer utan nått sammanhang.

 

Hur gör barnen

Barnet som ska lära det andra barnet gör utan att berätta vad han gör. De tar bort varandras händer från läsplattan och saknar turtagning sinsemellan varandra. Det ena barnet är på väg att gå från bordet så pedagogen får ta fast hen. Ett av barnen vill gärna ha läsplattan framför sig hela tiden och har svårt för att dela med sig.

 

Vad säger barnen

Man behöver bara trycka på den man vill vara. Jag väljer den här. Barnen samtalar väldigt lite och använder olika läten och ljud. De kommunicerar genom korta uttryck som tex: gör inte det! Nej så här! Det ena barnet frågar: ska vi vara där? Men får inget svar.

 

Utvärdering

Vi upplever att barnen inte för så mycket dialog mellan varandra och att sammarbetet lyser med sin frånvara. Båda barnen vill ”äga” läsplattan. Det uppstår inga större konflikter förutom att barnen knuffar undan varandras händer och gärna tar läsplattan i besittning. Vi ser att barnen behöver träna mera på att samarbeta och kommunicera med varandra. Vi kan se att det inte blev mycket skapande i samarbetet mellan dessa barn och att vi behöver arbeta för att utveckla den förmågan.

 

 

 

 

Uppgift 2 Roknäs/Nisse

De mål vi valt för uppgiften till video 1 är:

1 Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och stimulera sitt samspel.

2 Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

Appen heter Fluidety som är en skapande app med färg form och ljus. Jag projicerade bilden på väggen.

Vad och hur gör barnen? 

Barnen undersöker trycker och drar på skärmen. Går till väggen och tittar kommer tillbaka och trycker på ipaden.

Vad säger barnen?

Barnen kommunicerar via kroppsspråk och ljud. Säger omino, titta titta, oj oj, mamma, me me me, där (pekar på väggen).

Utvärdering utifrån våra mål:

Filma från en annan vinkel nästa gång för att se hela förloppet bättre. Första gången vi filmade med stativ. Barnen visade inte så stort intresse för appen, stativet var mer intressant. Småpratar och härmar varann.

De mål vi för uppgiften till video 2 är:
1 Att barnet utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

2 Att barnet utvecklar tillit till sin förmåga.

Appen heter Art Set och är en skapande app där du kan rita med olika pennor och kritor och många färger att välja mellan.

Vad gör barnet?

Barnet drar fram och tillbaka med sitt finger över ipaden under tiden som hon småpratar för sig själv. Jag visar var man byter färg och pennor och hon växlar många gånger med att ändra både pennor och färger. När vi sparat ner det hon skapat lärde hon sig snabbt hur hon skulle ta fram det igen, för att fortsätta att rita. Slår ofta ut med sina händer och utbrister glatt – Baa!

Vad säger barnet?

Småpratar hela tiden. Mamma dä, La,la, Nä nä, Nä dä ne, Me me me, Baa, Oj oj, Babaje, Dä, Lull lull, Jaa, Ja Baa, mm.

Utvärdering utifrån våra mål:

Barnet är intresserad och nyfiken. Fascineras över alla streck och bågar hon gör på ipaden. Lärde sig snabbt var hon skulle byta kritor och färger och var sparaknappen var. Ritade en lång stund och småpratade glatt hela tiden som hon undersökte appen.

Det digitala kompletterar det analoga

Vi har börjat använda en app som hjälper oss väldigt mycket i det vardagliga arbetet. Den heter Montessori siffror. Som vi tidigare nämn är vi en Montessori inspirerad avdelning och i denna pedagogik innefattar det att vi arbetar med bland annat siffror. På bilderna nedan ser vi tydliga exempel på hur det digitala arbetet kan komplettera det analoga. För rent krasst är det svårt att hinna med att sitta med varje individuellt barn en längre stund och lära de hur man bygger hela pusslet. Det krävs inte bara en gång att lära ut pusselbygget 1-100 till varje individ. Det är som allt annat, att det måste tränas, tränas och tränas för att man ska lyckas. 

Sedan att lära sig skriva siffror är inte heller det lättaste och åttan må vara en av de svåraste och det kan vara klurigt att lära sig förstå hur man ska skriva/dra fingret för att få ihop en åtta. Men Montessori siffror hjälper barnet att dra i rätt riktning och det finns såklar olika svårighetsgrader.  Hejja digitala verktyg, vi börjar gilla dig! 

Hultan – FaceTime med Pippi

En kort tillbakablick av vad vi på Hultan jobbat med. Barnen på Hultan har på eget initiativ brevväxlat med Pippi Långstrump. Vi har brevväxlat med Pippi genom att lägga brev i brevlådan vid hennes ”sommarställe”‘ dvs en koja i Lillpiteskogen. Pippi har genom breven gett barnen olika uppdrag som har handlat om bokstäver, hur Pippi upplevt sin saknad av sin mamma, att vara ledsen men också olika saker som Pippi blivit glad över. Att bestämma tillsammans vad de ska göra har också varit uppdrag av Pippi som de utfört. Frågor och svar har utbytts mellan Pippi och barnen i olika former.

Vi frågade barnen vad de visste om lärplattan. De äldre barnen kallade den surfplatta,iPad eller platta. De använde den till att spela spel och se på film. Någon sa även att man kunde ringa med den, men de övriga barnen trodde inte detta. De yngre barnen kallade den padda och spelade spel och lekte med den hemma. Vi frågade barnen vad de önskade göra med den på förskolan. Alla ville spela och någon titta på musik.

Utifrån att de flesta barnen inte visste att man kunde ringa med lärplattan så bestämde vi pedagoger att Pippi skulle få ringa till barnen på en lärplatta. Pippi ringde men fick ringa upp flera gånger för det bröts hela tiden. Barnen undrade var hon var och letade henne genom att titta ut genom olika fönster. Pippi berättade att hon var på Söderhavet. Barnen drog sedan slutsatsen att det nog berodde på att hon var på sjön som gjorde att de var dålig kontakt. Barnen ville ringa Pippi fler gånger. Den andra gången ringde barnen till Pippi och vi visade samtalet på bildkanonen. Pippi gav dem denna gång ett nytt uppdrag – att göra sagor tillsammans.