Hjalmars september

Så har ett nytt läsår börjat och vi är mitt uppe i vårt kompistema,som vi fokuserar extra mycket på under hösten.Vi kommer att använda oss av ett material som heter snick och snack i kungaskogen som handlar om en grupp djur av olika art som bor tillsammans i Kungaskogen och som handlar om normer och värden

Vi fortsätter använda oss av qr-koder, arbeta i bookcreator,barnen fotar själva och vi pedagoger börjar känna oss lite tryggare med ”paddan”

Vi har börjat med att göra en gemensam målning där varje barn har gjort sitt handavtryck och sedan pratat om hur man ska vara en bra kompis.

  •  

Annonser

Lekmit ht 2017 Avd Nisse

Nu kör vi igång igen med en andra termin i Lekmit 2.  Under den här terminen ska vi fortsätta att jobba med språk och kommunikation. Vi har observerat barnen under en tid och sett att de visat ett stort intresse för olika djur, både i leken och i valet av böcker. De bläddrar gärna i faktaböcker med bilder på djur både tama och vilda.  Vi har varit på biblioteket där det finns ett stort utbud av böcker där huvudfiguren är ett djur som vi lånat och läser i våra läshörnor.  Det är också mycket lek med bondgårdsdjur, skogsdjur och djungeldjur i våra lekhörnor där vi projicerat och byggt upp olika djurvärldar för att inspirera i leken. 

Naturkunskap

Vårat gemensamma tema inom området är denna termin naturkunskap. Därför har vi gjort utflyker till skogen tillsammans med barnen för att se vad de är intresserade av i temat. Vi har sett att barnen har visat intresse för träd därför valde vi att spinna vidare på olika trädsorter och hur olika träd är uppbyggda. Barnen har upptäckt att löven på träden ändrar färg och har olika form. Barnen har fått äga sina egna dokumentationer då vi har haft med lärplattan så att barnen fått turas om att ta egna bilder på olika träd, löv, bark med mera. Detta har barnen tyckt varit spännande och roligt. Läroplanen för förskolan lyfter fram att barnen ska utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen (Lpfö,98). Sedan när vi kommit tillbaka till förskolan har vi tillsammans reflekterat över det vi upplevt i skogen och de olika bilderna via projicering på väggen. På så sätt har vi kunnat se vart barnen befinner sig i sin kunskapsnivån och intresse och lättare veta hur vi ska gå vidare.

Nuläge och framtidsplaner

Vårt fokusområde detta läsår är Naturvetenskap och vi på Elden har valt att arbeta med temat Luft. Våra mål med arbetet är följande: 

  • att barnen ska få utforska och uppleva fenomenet luft på olika sätt 
  • att genom användning av både digitala verktyg och andra uttrycksformer göra barnens lärande mångsidigt och sammanhängande
  • att göra barnen uppmärksamma på luftens effekter 
  • att ge barnen möjlighet att lära sig nya begrepp
  • att barnens egna intressen, tankar och hypoteser ska leda oss vidare i arbetet

Till en början kommer lärplattorna användas mest till dokumentation. Bilder och videor kommer vi samtala om tillsammans med barnen för att återkoppla det vi gjort och prata om hur vi ska gå vidare. Vi kommer även använda tekniken till att lyssna på ljudklipp som har med temat att göra och även fortsätta göra QR-koder då vi märkt att barnen verkligen är intresserade av detta.  Förhoppningsvis kommer vi hitta lite olika appar som kan kopplas till vårt tema och naturvetenskap.

Vi har haft lite svårt att få lärplattorna som en ”naturlig” del av verksamheten, men vår förhoppning är att lyckas bättre med det den här terminen. Barnen kommer få fota och filma själva och deras tankar och intressen får vara inspiration till hur vi går vidare i arbetet. 

Här har barnen fotograferat Luft. 

Vart är vi nu

Nu i höst när vi började om har vårt förskoleområde ett nytt fokusområde och ett gammalt, naturvetenskap och hållbar utveckling. I naturvetenskapen har vi valt att arbeta med vattnets kretslopp. Vi har sett barnens intresse och det är vad som har styrt oss i vår inriktning inom naturvetenskap. Vi har till stor del en ny barngrupp där vi har fler 3 åringar än vad vi hade ifjol. 

Vi har hunnit lite smått starta vårt arbete kring vattnets kretslopp och dess egenskaper. Vi har hunnit bland annat att använda oss av digitalt verktyg genom, film visning av vattendroppar, fotografering och dokumentering. Vi har tänkt använda oss utav puppet pals nu framöver då Anki ska lära oss detta. 

Lpfö 98 rev 16

” utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier…”

” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp… ”

” utvecklar din förståelse för naturvetenskap och samband i naturen… ”

Här kommer lite bilder på vad vi hunnit göra. 


Vi har gjort ett moln som hänger i våran hall. Här tillverkas vattendroppar som ska illustrera regn.

Vi ser en film om vattnets kretslopp om hur vattnet färdas.

Vi har pratat om vart buskar får vatten ifrån och att våra vinbärsbuskar på förskolan får vatten från jorden. Barnen plockar vinbär sedan. 

Vi gör ett experiment för att illustrera vattendroppar som faller från ett moln. 

Lekmit ht 2017 

Nu har vi en termin kvar av denna utbildning.

Då jag inte har något arbetslag från ”mitt eget” förskoleområde har jag lite svårt att få tid att kontinuerligt följa pågående processer hos andra deltagare. Jag har hittills, tackvare Lekmit, fått möjlighet att få inblick i hur andra förskolor arbetar och resonerar kring IKT verktyg i sina verksamheter. Våra kollegiesamtal är mycket lärorika och intressanta. Dessa ser jag verkligen framemot under resterande del av terminen.


Sista halvåret för LekMiT

Så går vi då in på sista halvåret med LekMiT! Då har jag varit projektledare i 6 år för detta projektet. Åren har gått fort och varit mycket intressanta. Men nu kavlar vi upp ärmarna och gör ett bra avslut! Så småningom kommer en utvärderingsrapport över dessa år.

Snart är det dags för iOS 11 på iPaden. Hittade just detta på skolappar.nu, där det står om vilka nyheter som är på g. Klicka här för att läsa vad som komma skall.

 

Sinneslabbet på Överby förskola i Vaxholms kommun

I början av maj var jag och min kollega Carina på studiebesök på Sinneslabbet på Överby förskola. Inte förrän nu har jag tid att skriva om det besöket. Jag brukar vanligtvis föra en massa anteckningar, men denna gång lyssnade jag mest, ställde frågor och fotograferade, så det som kommer ner i skrift är mest från minnet och här kan jag konstatera att jag skulle ha fört lite anteckningar…. Vad ställde jag för frågor, vad berättades osv.  Skriver ner det jag minns!

Sinneslabbet kom till som ett utvecklingsprojekt då det fanns en summa pengar att söka från kommunen. Ateljeristan Eva Tuvhav Gullberg är en av dem som varit drivande när det gäller att utveckla och driva sinneslabbet. Det var också Eva och en kollega till henne som tog emot oss när vi kom till förskolan.

Vi satte oss först ner och samtalade för att få en bakgrund i hur sinneslabbet kom till. Vad jag förstod är sinneslabbet beläget i en före detta sk. lekhall. Det fanns två sådana på förskolan, som för övrigt är en 6-avdelningsförskola. Den andra lekhallen används idag som ett rörelserum. Eva och hennes kollega talade en del om pedagogiska lärmiljöer- vad är det vi erbjuder barnen när det gäller att lära sig saker? Är de pedagogiska lärmiljöerna genomtänkta? Just i sinneslabbet är miljön väl genomtänkt med fokus på just sinnena – vi lär ju genom våra sinnen och det bör ske i en lekfull pedagogisk lärmiljö.

Efter vårt samtal var det dags att få besöka sinneslabbet. Jag och Carina fick varsin lapp med en känsla på. Jag fick hörsel och Carina fick känsel. Vi skulle utgå från det sinnet vi fått på lappen när vi utforskade miljön. Sedan bytte vi lapp och utforskade miljön med det sinnet.

Så här såg det ut inne på sinneslabbet:


Genomtänkta små kluriga saker att uppleva och utforska med sinnena. Materialet väcker upptäckarlusten och bjuder in till dialog om det man upplever. Barnen på förskolan besöker sinnelabbet i mindre grupper (max 4 stycken) tillsammans med en pedagog. Det de utforskar i sinneslabbet arbetar de sedan vidare med på olika sätt på sin avdelning. Sinneslabbet har ett instagramkonto, som hittar kan hittas här.

Vi gick även runt lite på de olika avdelningarna och är kan ni se några foton från avdelningarna:

Vaxholms stads förskolor har tagit fram en intressant skrift som heter:

En pedagogisk idé som kompass i den fysiska lärmiljön. Den kan du läsa här.

Videostar

Idag har Anki varit här och lärt oss och barnen appen Videostar. Det blev en mega hitt. Vi fick med alla barn, de barn som inte ville dansa själva kunde hjälpa till med det tekniska. 🙂

Mål från läroplanen 98 reviderad 16 som vi strävar mot är följande:

”…förmedlar upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

” utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”